School of Business publications portal

Change in web publishing of Aalto publication series for Aalto University Business School from beginning of 2014

Information and pdf-files of Business School publications in the Aalto series are now located in the Aaltodoc publication archive

eDiss - School of Business dissertations


Author:Sääskilahti, Pekka. 
Title:Essays on the economics of networks and social relations
Series:Acta Universitatis oeconomicae Helsingiensis. A, 1237-556X ; 263.
Series no:A-263
Year:2005  Thesis defence date: 2005-12-07
Discipline:
Electronic dissertation: » dissertation in pdf-format   [2296 KB]
Index terms:Behaviour; Economic relations; Economics; Kansantaloustiede; Käyttäytyminen; Networks; Taloussuhteet; Verkostot
Language:eng
Bibid:326845
ISBN:951-791-966-2
Abstract (eng):Economic networks are ubiquitous and their in‡uence on economic behaviour is far from trivial. This dissertation contributes to the economic theory of networks in three aspects.

1) Network models are persistently hampered by the problem of multiplicity of equi- libria. Existing literature has dealt with the problem in an ad hoc manner. I carry out a comprehensive analysis on the conditions for uniqueness in a monopoly pricing model with network externalities. The conditions di¤er under perfect and incomplete informa- tion. Under perfect information, the relative strength of externalities has to be restricted. This implies that consumers’ buying behaviour needs to be driven by non-network as- pects. In contrast, the relative strength of externalities does not have to be restricted in order to obtain a unique equilibrium under incomplete information. The perfect and incomplete information regimes yield equilibria that di¤er qualitatively. The monopoly price is higher under incomplete information. Equilibrium pro…ts are decreasing in un- certainty. Consumer surplus also decreases in uncertainty, but only if the absolute level of uncertainty is already low.

2) The conventional model of network externalities assumes, implicitly, a complete graph structure, i.e. total connectedness of interpersonal relations. However, the map- ping of personal social contacts seldom quali…es as a complete graph. In general, some people have more contacts than others, and some contacts are more important than others. Such topological asymmetry has been overlooked in network externalities literature. The complete graph assumption greatly facilitates the analysis, but at the same time, the neg- ligence of the topology of the network can result in a serious exaggeration of the network’s value. I analyse how both the network size and topology a¤ect monopoly pricing. The result is that the topological e¤ect dominates the size e¤ect, so the monopolist always incorporates the network’s topology in its price. Consequently, asymmetric topologies produce distributional surplus e¤ects thanks to the monopoly’s pricing strategy.

3) Technological change is rapid in many network industries because …rms regard technological leadership as a competitive advantage. The production of new technology is imperfectly appropriable as part of new knowledge spills over to rivals. Hence, the research and development (R&D) produces externalities. I …ll the gap between strategic R&D and network models by analysing a duopoly model where consumers obtain network externalities, and the …rms perform imperfectly appropriable R&D in order to cut down production costs. The interplay between technological and network externalities alters the general results of pure strategic R&D and networks models. In an asymmetric set- up, the disadvantaged duopolist increases its R&D e¤orts and lowers its price under a marginal increase in spillovers or in network compatibility. This happens when R&D and …rm-speci…c networks carry high strategic value.
Thesis defence announcement:
Vaikuttavatko kuluttajien sosiaaliset suhteet yritysten strategioihin?

KTM Pekka Sääskilahden kansantaloustieteen alaan kuuluva väitöskirja “Essays on the Economics of Networks and Social Relations” tarkastetaan Helsingin kauppakorkeakoulussa keskiviikkona 7.12.2005. Väitöstilaisuus alkaa klo 12 Chydenia-rakennuksen Stora Enso -salissa (H-324). Vastaväittäjänä toimii professori, PhD, Robin Mason (University of Southampton) ja kustoksena professori, PhD, Pekka Ilmakunnas (Helsingin kauppakorkeakoulu).

Moderni yhteiskunta rakentuu verkostoista. Lentokoneet ja junat kuljettavat ihmisiä ja tavaroita paikasta toiseen, tietoliikenneverkot tekevät saman virtuaalisesti. Perhe, ystävät, kollegat ja naapurit muodostavat ihmisten sosiaalisen verkoston. Elinolot riippuvat nykypäivänä vähemmän perheestä kuin keskiajalla, mutta lisääntynyt vapaa-aika lisää sosiaalista kanssakäymistä. Sääskilahti kysyy tutkimuksessaan, miten yritykset ottavat huomioon asiakkaidensa sosiaaliset verkostot hinta- ja investointistrategioissaan.

Sosiaalisten tuotteiden käytöstä saatava hyöty kasvaa, jos useammat ihmiset omaksuvat niiden käytön. Tätä kutsutaan verkostoulkoisvaikutukseksi. Klassinen esimerkki on faksi. Yksi faksi on hyödytön, mutta jos fakseja on miljoonia, yhden arvo on kasvanut merkittäväksi. Modernimpia esimerkkejä ovat matkapuhelimet, pelikonsolit, tietokoneohjelmistot ja monet Internet-pohjaiset palvelut. Verkostoulkoisvaikutusten takia kuluttajan ostopäätös noudattaa “minä ostan vain jos sinä ostat” -strategiaa. Mutta kun kaikki kuluttajat ajattelevat samoin, talous saavuttaa tasapainon usealla tavalla: joko kaikki ostavat tai kukaan ei osta. Verkostojen taloustiede on omaksunut tällaisen monikäsitteisen tasapainotilan sosiaalisten tuotteiden ominaispiirteenä. Tasapainon monikäsitteisyys kuitenkin muodostaa ongelman, sillä yrityksen käytökselle saadaan useampi ennuste jo pelkästään yhden toimintaympäristön vallitessa.

Tutkimuksen ensimmäisessä osassa Sääskilahti osoittaa, kuinka tasapainotilan monikäsitteisyys ei useassa tapauksessa toteudukaan, vaan kuluttajat tekevät yksikäsitteisiä päätöksiä verkostoulkoisvaikutusten alaisuudessakin. Ratkaisu tuottaa jatkotuloksen, että myyjälle on haitaksi, jos kuluttajat ovat epävarmoja tuotteen tuomasta hyödystä. Kuluttajien hyöty toisaalta kasvaa lisääntyvän epävarmuuden myötä, jos epävarmuuden taso markkinoilla on lähtökohtaisesti suurta.

Verkostoulkoisvaikutukset on perinteisesti mallinnettu ulkoisvaikutusfunktiolla. Tämä metodi sisältää vahvan
oletuksen verkoston rakenteesta: jokaisella verkoston jäsenellä on suora suhde kaikkiin muihin jäseniin. Kuitenkin suurin osa todellisista verkostoista on vähemmän linkittyneitä ja usein myös asymmetrisiä siten, että jotkin verkoston jäsenet ovat paremmin linkittyneitä kuin toiset. Tutkimuksen toisessa osassa Sääskilahti tutkii, miten verkoston rakenne vaikuttaa yrityksen hinnoitteluun. Sääskilahti osoittaa, että verkoston topologia on määräävämpi tekijä kuin verkoston koko. Keskeiset verkostojäsenet hyötyvät asemastaan perifeeristen jäsenten kustannuksella, koska yritys asettaa hinnan suosien keskeisiä jäseniä. Verkoston koon kasvattaminen hyödyntää sekä yritystä että keskeisiä jäseniä mutta haittaa perifeerisiä jäseniä. Verkoston asymmetria toisaalta rajoittaa yrityksen voittoja. Tulokset kyseenalaistavat monien Internet-yhtiöiden 1990-luvun strategiat kasvattaa verkoston jäsenmäärää mahdollisimman nopeasti mahdollisimman suureksi. Tärkeämpää olisi ollut tunnistaa verkoston keskeiset jäsenet.

Teknologiset innovaatiot mahdollistavat monissa sosiaalisissa verkostoissa uudenlaisen kanssakäymisen. Tutkimuksen kolmannessa osassa Sääskilahti pureutuu teknologisen kehityksen ja verkostojen väliseen rajapintaan. Yrityksen teknologiset innovaatiot vuotavat usein kilpailijoiden käyttöön. Sääskilahti tutkii teknologiavuotojen ja verkostoulkoisvaikutusten yhteisvaikutusta yrityksen tutkimus- ja kehityspanostukseen (T&K) ja hinnoitteluun. Yllättäen tietovuotojen lisääntyminen saattaa stimuloida yksittäisen yrityksen T&K-panostuksia, mikäli verkostovaikutukset ovat vahvat. Tällaisessa tilanteessa kuitenkin toimialan T&K-taso kokonaisuutena laskee sillä kilpailijat vähentävät omia panostuksiaan.
Opponents:Mason, Robin
professor
University of Southampton, Great Britain

Chairperson:Ilmakunnas, Pekka
professor
Aaltodoc:https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/11235