School of Business publications portal

Change in web publishing of Aalto publication series for Aalto University Business School from beginning of 2014

Information and pdf-files of Business School publications in the Aalto series are now located in the Aaltodoc publication archive

eDiss - School of Business dissertations


Author:Hietanen, Joel. 
Title:Videography in consumer culture theory : an account of essence(s) and production
Published:[Helsinki] : Aalto University, School of Economics, Department of Marketing, 2012
Description:vi, 220 s. : kuv. ; 25 cm.
Series:Aalto University publication series. DOCTORAL DISSERTATIONS, 1799-4934 ; 78/2012
Series no:78/2012
Year:2012  Thesis defence date: 2012-06-15
Discipline:Marketing
Department:Markkinoinnin laitos
Electronic dissertation: » dissertation in pdf-format   [19902 KB]
Index terms:consumer behaviour; consumers; ethnography; etnografia; kuluttajakäyttäytyminen; kuluttajat; marketing; markkinointi; research methods; tutkimusmenetelmät; visuaalinen; visual
Language:eng
Bibid:609931
ISBN:978-952-60-4661-7
Abstract (eng):Liberated into the online virtual spaces through digitalization, video media has become an omnipresent part of our lives. Simultaneously, the videographic method for conducting and expressing ethnographic research has received increasing attention in the field of consumer culture theory (CCT). Yet, as is the usual case with nascent and still marginal research orientations, the publications about the method have been relatively descriptive, and thus have not explored the potential of the approach from a philosophical perspective. This dissertation addresses this gap and develops a possible ontology and epistemology for conducting and expressing research on video media. How is videographic expression different compared to text and photography? What could it be like to experience it? While such a philosophical account of essence(s) in video work in CCT calls for establishment, there is also a need to further consider issues about the production of videographic research on a workbench level, i.e. what the production of such visual ethnographic research is like.

In this study an epistemology of videographic relation is constructed, in a bricolage fashion, by adapting ‘postmodern’ perspectives from ‘poststructuralist’, ‘radical humanist’ and a Deleuzian ‘superior empiricist’ perspectives. This Deleuzian approach eschews the objectifying and Cartesian logic of representation and any correspondence between video and a reality that is often attributed to the videographic image. Instead, I will present possibilities for evocative relations of affect and embodiment that have the potential to emancipate thought and thus constitute an efficacious relation towards the world. Adopting key notions from Deleuzian philosophy of cinematography, I will also provide concrete approaches from my three earlier videographic projects, in order to bring these abstract notions into practice by utilizing various aesthetics of the moving image, thus extending the toolkit of aspiring videography researchers in CCT.
Thesis defence announcement:
Videogradu kertoo enemmän kuin sata sivua

Gradun voi tehdä myös puolituntiseksi videopätkäksi, näin havaitsi vastavalmistuva KTM Hannu Uotila. Hän innostui ajatuksesta käytyään Markkinoinnin laitoksella tutkija Joel Hietasen pitämän luennon videografiasta tutkimusmenetelmänä.

Videografian pääasiallinen raportointimuoto on videoteos, joka avaa uusia mahdollisuuksia akateemisen tutkimuksen esittämiselle internet-pohjaisissa palveluissa, esimerkiksi Youtubessa ja Vimeossa.

Gradutyön ohjaaja, tutkija Joel Hietanen, on omassa väitöskirjatyössään perehtynyt tarkemmin videografian käyttöön lopputöissä.

- Videografia tuo uuden mahdollisuuden popularisoida akateemista tutkimusta, toteaa Joel Hietanen. Tekstimuotoisen gradun lukee ehkä kymmenen ihmistä, mutta Uotilan videon on jo tähän mennessä nähnyt muutama sata ihmistä, vaikka sitä ei ole vielä edes virallisesti julkaistu.

- Erona perinteiseen graduun on myös se, että tekstuaalinen tieto on usein paljon valmiiksi pureskellumpaa. Videon avulla akateeminen tieto saadaan eri tavalla ymmärrettävään muotoon, ja siinä pystytään esittämään aika, tila ja sosiaalinen konteksti uudella tavalla, Hietanen summaa.

Videografia menetelmänä vaatii tekijältään panostusta

Hannu Uotila teki lopputyönsä Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun yrittäjyyden laitokselle yhteistyössä Markkinoinnin laitoksen MediaMark-hankkeen kanssa. Uotilan
pro gradu –tutkimuksen "Emerging Opportunities of Finnish Television Productions - A Videography Approach" tavoitteena oli selvittää, miten liiketoimintamahdollisuudet mielletään suomalaisessa televisiotuotantotyössä. Tutkielman keskeisin osa on video, jonka pituus on 30 minuuttia. Tämän lisäksi työhön sisältyy myös kirjallinen osuus.

- Lopputyön tekeminen videon muodossa ei ole missään määrin helpompi tapa kuin perinteinen kirjallinen formaatti, Uotila huomauttaa.

- Sanoisin jopa, että tämä vaati omalta kohdaltani kolme kertaa isomman työn, ja etnografiset menetelmät edellyttävät myös aina syvempää itseanalyysiä menetelmien käyttäjältä.

Lopputulokseen hän on ollut erittäin tyytyväinen. Uotilan videosta on lisäksi tehty editoitu versio, joka on lähetetty ACR (Association for Consumer Research) – kongressiin USA:han, mikä on yksi kuluttajatutkimuksen arvostetuimmista seminaareista.

Lopputyö on esillä toukokuussa pidettävillä Master of Arts (MoA) –festivaaleilla, jonka aikana sitä on tarkoitus esittää teatterissa. Gradutyö on myös poikinut tänä vuonna Kauppakorkeakoulussa erillisen graduryhmän, jonka opiskelijat tulevat tekemään osan lopputyöstään videon muodossa.
Opponents:Belk, Russell
professor
York University, Canada

Murray, Jeff
professor
University of Arkansas, United States

Chairperson:Tikkanen, Henrikki
professor
Aaltodoc:https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/4442