School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Marketing and Management | Organization and Management | 2009
Thesis number: 12077
Visuaalinen identiteetti virtuaaliyhteisöissä
Author: Hänninen, Janne
Title: Visuaalinen identiteetti virtuaaliyhteisöissä
Year: 2009  Language: fin
Department: Department of Marketing and Management
Academic subject: Organization and Management
Index terms: organisaatio; organization; johtaminen; management; internet; internet; virtuaalitodellisuus; virtual reality; sosiaalinen media; social media; yhteisöt; communities; identiteetti; identity; visuaalinen; visual; tietoyhteiskunta; information society
Pages: 71
Key terms: identiteetti; virtuaaliyhteisö; tulkinta; web 2.0; kulttuuri; visualisoituminen
Abstract:
Tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteena on kuvata tapaa jolla käyttäjät tuovat oman identiteettinsä esiin virtuaaliyhteisöissä ja mitä profiilikuvista on tulkittavissa käyttäjästä.

Tutkimusaineisto ja -menetelmät

Tutkimuksen aineistona käytetään Facebook sivuston käyttäjien profiilikuvia. Kuvat järjestellään aiheiden mukaisiin ryhmiin ja analysoidaan. Otoksen koko on 504 kuvaa. Aineisto on kerätty joulukuussa 2007. Käyttäjien profiileista ei kerätty muita tietoja profiilikuvan lisäksi.

Tulokset

Identiteetin julkituonti virtuaaliyhteisöissä profiilikuvan muodossa on aina tietoinen valinta. Suurin osa käyttäjistä, noin 88%, sijoitettiin ryhmiin jossa kuvataan vain henkilöä, henkilön harrastuksia tai matkakuvaa. Kuvien tulkittiin kuvaavan arvomaailmassa tapahtunutta muutosta jossa individualismi ja hedonismi ovat nostaneet paino-arvoaan viimevuosina. Otoksen kuvista lähes poikkeuksetta kaikki kuvaavat käyttäjän positiivisessa valossa ja tätä kuvataan positiivisenä vääristymänä.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.