School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Economics | Economics | 2011
Thesis number: 12661
Itselle ja muille signalointi valintatilanteissa
Author: Pesola, Pauliina
Title: Itselle ja muille signalointi valintatilanteissa
Year: 2011  Language: fin
Department: Department of Economics
Academic subject: Economics
Index terms: kansantaloustiede; economics; identiteetti; identity; käyttäytyminen; behaviour; taloustieteet; economic science; päätöksenteko; decision making; kuluttajakäyttäytyminen; consumer behaviour
Pages: 53
Full text:
» hse_ethesis_12661.pdf pdf  size:558 KB (570926)
Key terms: itsesignalointi; identiteetti; valintateoria; käyttäytymistaloustiede
Abstract:
Kuluttajan valinnoissa psykologisilla näkökohdilla on suuri merkitys. Identiteetin rakentamisella voidaan selittää monia sellaisia taloudellisia ilmiöitä, jotka aiheuttavat ongelmia neoklassisen taloustieteen malleille. Psykologian opit ihmisen kyvystä käsitellä informaatiota pystyvät myös selittämään poikkeamia. Ihmisaivojen toiminta on peruste talouden toiminnalle.

Tämä tutkielma käsittelee tapoja, joilla identiteetti otetaan huomioon tutkittaessa taloudellisia valintoja. Lähtökohtana on Ronit Bodnerin ja Drazen Prelecin kehittämä itsesignalointimalli, jossa hyötyfunktiossa on mukana oman valinnan informaatioarvo, eli se, mitä valinta kertoo valitsijasta hänelle itselleen. Vertaan tätä itsesignalointia muille signalointiin, jossa valinnat kertovat jotain valitsijasta muille ihmisille. Esittelen muita teorioita, joiden avulla taloustieteellisessä kirjallisuudessa käsitellään identiteettiä ja kuluttajan valintaa psykologian keinoin. Vertaan teorioiden oletuksia neoklassisen taloustieteen oletuksiin. Aineistona käytän kirjallisuutta, jossa taloustiedettä ja psykologisia näkökohtia on yhdistetty.

Kirjallisuudessa identiteetistä ja sen rakentamisesta puhutaan monilla erilaisilla nimillä. Itselle ja muille signalointia erotellaan toisistaan harvoin, koska sosiaalisuus on niin suuri osa ihmisen identiteettiä. Neoklassisen taloustieteen oletukset eivät kumoudu näiden uusien teorioiden takia. Kuitenkaan saatavilla olevaa informaatiota ei välttämättä käytetä hyväksi yhtä tehokkaasti kuin neoklassinen talousteoria olettaa. Ihmiset eivät myöskään tunne omia preferenssejään lainkaan hyvin. Uusien teorioiden merkitys on siinä, että ne selittävät tarkemmin mekanismeja, jotka johtavat siihen, että neoklassisen taloustieteen perusoletukset vaikuttavat joissain tilanteissa vääriltä.
Electronic publications are subject to copyright. The publications can be read freely and printed for personal use. Use for commercial purposes is forbidden.