School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting | Business Law | 2011
Thesis number: 12694
PS-tilit verotuksessa
Author: Matilainen, Tiina
Title: PS-tilit verotuksessa
Year: 2011  Language: fin
Department: Department of Accounting
Academic subject: Business Law
Index terms: yritysjuridiikka; business law; yhtiöoikeus; company law; verotus; taxation; yritysverotus; company taxation; säästäminen; savings; eläkkeet; pensions; eläkevakuutus; pension insurance
Pages: 87
Key terms: PS-tili, pitkäaikaissäästämisen verotus, vapaaehtoinen eläkesäästäminen, eläkevakuutus, oikeuttamisperusteet, verotuksen neutraalisuus
Abstract:
TUTKIELMAN TAVOITTEET Tutkimuksessa tarkastellaan vuoden 2010 alusta voimaan tulleen lakiuudistuksen vapaaehtoista eläkesäästämistä koskevia verosäännöksiä, joilla on välitön yhteys PS-lakiin. Tavoitteena on ollut selvittää PS-sopimusten verotusta sekä miten eläkevakuutusten verotus on muuttunut uudistuksen yhteydessä. Lisäksi tutkimuksen tavoitteena on arvioida verouudistuksen onnistumista eri näkökulmista.

LÄHDEAINEISTO Tutkimus perustuu kotimaiseen lähdekirjallisuuteen, kansalliseen ja eurooppalaiseen lainsäädäntöön sekä EU-tuomioistuimen oikeustapauksiin.

TULOKSET Uudistuksen yksi tavoite oli eläkejärjestelmän täydentäminen kehittämällä kolmannen pilarin vapaaehtoisia eläkkeitä, mikä on toteutunut hyvin. Toinen tavoite oli pitkäaikaissäästämisen korkeiden kulujen alentaminen kilpailua lisäämällä. Kilpailu onkin lisääntynyt ja kulut ovat madaltuneet. PS-sopimusten alhaiset myyntiluvut johtuvat todennäköisesti siitä, että veroedun määrä ei ole tarpeeksi houkutteleva suhteessa kuluttajien kokemaan poliittiseen riskiin. Eläkevakuutusten verokohtelua muutettiin vastaamaan enemmän PS -sopimuksen verotusta, mikä oli välttämätöntä, vaikka seurauksena olikin hieman sekava lainsäädäntö. Vähennysoikeus on rajattu vain Suomessa toimiviin palveluntarjoajiin. Siten on mahdollista, että lainsäädäntöä joudutaan tältä osin muuttamaan myöhemmin eurooppavero-oikeuden takia. Puutteena voidaan nähdä myös se, ettei uudistukseen sisällytetty kertamaksuisen ja elinikäisen eläkkeen verokohtelua.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.