Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot on Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen laitos | Yritysjuridiikka | 2011
Tutkielman numero: 12694
PS-tilit verotuksessa
Tekijä: Matilainen, Tiina
Otsikko: PS-tilit verotuksessa
Vuosi: 2011  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen laitos
Aine: Yritysjuridiikka
Asiasanat: yritysjuridiikka; business law; yhtiöoikeus; company law; verotus; taxation; yritysverotus; company taxation; säästäminen; savings; eläkkeet; pensions; eläkevakuutus; pension insurance
Sivumäärä: 87
Avainsanat: PS-tili, pitkäaikaissäästämisen verotus, vapaaehtoinen eläkesäästäminen, eläkevakuutus, oikeuttamisperusteet, verotuksen neutraalisuus
Tiivistelmä:
TUTKIELMAN TAVOITTEET Tutkimuksessa tarkastellaan vuoden 2010 alusta voimaan tulleen lakiuudistuksen vapaaehtoista eläkesäästämistä koskevia verosäännöksiä, joilla on välitön yhteys PS-lakiin. Tavoitteena on ollut selvittää PS-sopimusten verotusta sekä miten eläkevakuutusten verotus on muuttunut uudistuksen yhteydessä. Lisäksi tutkimuksen tavoitteena on arvioida verouudistuksen onnistumista eri näkökulmista.

LÄHDEAINEISTO Tutkimus perustuu kotimaiseen lähdekirjallisuuteen, kansalliseen ja eurooppalaiseen lainsäädäntöön sekä EU-tuomioistuimen oikeustapauksiin.

TULOKSET Uudistuksen yksi tavoite oli eläkejärjestelmän täydentäminen kehittämällä kolmannen pilarin vapaaehtoisia eläkkeitä, mikä on toteutunut hyvin. Toinen tavoite oli pitkäaikaissäästämisen korkeiden kulujen alentaminen kilpailua lisäämällä. Kilpailu onkin lisääntynyt ja kulut ovat madaltuneet. PS-sopimusten alhaiset myyntiluvut johtuvat todennäköisesti siitä, että veroedun määrä ei ole tarpeeksi houkutteleva suhteessa kuluttajien kokemaan poliittiseen riskiin. Eläkevakuutusten verokohtelua muutettiin vastaamaan enemmän PS -sopimuksen verotusta, mikä oli välttämätöntä, vaikka seurauksena olikin hieman sekava lainsäädäntö. Vähennysoikeus on rajattu vain Suomessa toimiviin palveluntarjoajiin. Siten on mahdollista, että lainsäädäntöä joudutaan tältä osin muuttamaan myöhemmin eurooppavero-oikeuden takia. Puutteena voidaan nähdä myös se, ettei uudistukseen sisällytetty kertamaksuisen ja elinikäisen eläkkeen verokohtelua.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.