School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Economics | Economics | 2011
Thesis number: 12730
Asuntojen hinnanmuodostus hedonisella menetelmällä
Author: Brotherus, Juhana
Title: Asuntojen hinnanmuodostus hedonisella menetelmällä
Year: 2011  Language: fin
Department: Department of Economics
Academic subject: Economics
Index terms: kansantaloustiede; economics; asunnot; apartments; kiinteistöt; real estates; hinnat; prices
Pages: 93
Key terms: hedonisten hintojen teoria; hedoninen menetelmä; asuntojen hinnat; asuntojen ominaisuudet
Abstract:
Tutkimuksen tavoitteena on esitellä hedonisten hintojen teoriaa sekä tarkastella asuntojen hinnanmuodostusta hedonisella menetelmällä pääkaupunkiseudulla. Teoriaosuus on kirjallisuuskatsaus hedonisten hintojen teoriaan, minkä lisäksi selvitetään teorian soveltuvuutta asuntomarkkinoiden kuvaukseen. Katsauksen perusteella hedonisten hintojen teoria sopii hyvin tutkielman empiirisen osion kaltaisen asuntomarkkinatutkimuksen perustaksi.

Aineisto tutkielman empiiristä vaihetta varten on saatu Kiinteistömaailmalta, joka on pääkaupunkiseudun suurin välitysketju. Lisäksi tutkielmaa varten kerättiin aineistoa haastattelemalla Kiinteistömaailman kiinteistönvälittäjiä. Empiirisen osion tavoitteena on selvittää asunnon eri ominaisuuksien vaikutusta pääkaupunkiseudun kerrostaloasuntojen hintaan. Tutkielmassa rakennetaan useita hedonisia estimointimalleja pienimmän neliösumman menetelmällä. Tutkimustulokset valottavat useiden ominaisuustekijöiden vaikutuksia asunnon hintaan. Saunan, parvekkeen, hissin, asuinkerroksen, tontin omistuksen, rakennusvuoden, autopaikan, kunnon ja sijainnin vaikutuksia asuntojen hintoihin verrataan sekä Vainion (1995) ja Laakson (1997) tutkimustuloksiin että haastateltujen kiinteistönvälittäjien arvioihin. Uudella aineistolla saatuja tuloksia voidaan suhteuttaa aiempiin tutkimustuloksiin. Tutkielman empiirisessä osiossa selvitetään lisäksi ominaisuustekijöiden vaikutusten muutoksia sekä havaitaan eroja Vainion ja Laakson tutkimustuloksiin. Kiinteistönvälittäjien näkemykset noudattavat varsin tarkasti saatuja tuloksia, minkä perusteella voidaan todeta alan ammattilaisten tuntevan asuntojen hinnanmuodostuksen varsin tarkasti.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.