Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot on Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Taloustieteen laitos | Kansantaloustiede | 2011
Tutkielman numero: 12730
Asuntojen hinnanmuodostus hedonisella menetelmällä
Tekijä: Brotherus, Juhana
Otsikko: Asuntojen hinnanmuodostus hedonisella menetelmällä
Vuosi: 2011  Kieli: fin
Laitos: Taloustieteen laitos
Aine: Kansantaloustiede
Asiasanat: kansantaloustiede; economics; asunnot; apartments; kiinteistöt; real estates; hinnat; prices
Sivumäärä: 93
Avainsanat: hedonisten hintojen teoria; hedoninen menetelmä; asuntojen hinnat; asuntojen ominaisuudet
Tiivistelmä:
Tutkimuksen tavoitteena on esitellä hedonisten hintojen teoriaa sekä tarkastella asuntojen hinnanmuodostusta hedonisella menetelmällä pääkaupunkiseudulla. Teoriaosuus on kirjallisuuskatsaus hedonisten hintojen teoriaan, minkä lisäksi selvitetään teorian soveltuvuutta asuntomarkkinoiden kuvaukseen. Katsauksen perusteella hedonisten hintojen teoria sopii hyvin tutkielman empiirisen osion kaltaisen asuntomarkkinatutkimuksen perustaksi.

Aineisto tutkielman empiiristä vaihetta varten on saatu Kiinteistömaailmalta, joka on pääkaupunkiseudun suurin välitysketju. Lisäksi tutkielmaa varten kerättiin aineistoa haastattelemalla Kiinteistömaailman kiinteistönvälittäjiä. Empiirisen osion tavoitteena on selvittää asunnon eri ominaisuuksien vaikutusta pääkaupunkiseudun kerrostaloasuntojen hintaan. Tutkielmassa rakennetaan useita hedonisia estimointimalleja pienimmän neliösumman menetelmällä. Tutkimustulokset valottavat useiden ominaisuustekijöiden vaikutuksia asunnon hintaan. Saunan, parvekkeen, hissin, asuinkerroksen, tontin omistuksen, rakennusvuoden, autopaikan, kunnon ja sijainnin vaikutuksia asuntojen hintoihin verrataan sekä Vainion (1995) ja Laakson (1997) tutkimustuloksiin että haastateltujen kiinteistönvälittäjien arvioihin. Uudella aineistolla saatuja tuloksia voidaan suhteuttaa aiempiin tutkimustuloksiin. Tutkielman empiirisessä osiossa selvitetään lisäksi ominaisuustekijöiden vaikutusten muutoksia sekä havaitaan eroja Vainion ja Laakson tutkimustuloksiin. Kiinteistönvälittäjien näkemykset noudattavat varsin tarkasti saatuja tuloksia, minkä perusteella voidaan todeta alan ammattilaisten tuntevan asuntojen hinnanmuodostuksen varsin tarkasti.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.