School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Economics | Economics | 2012
Thesis number: 12838
Vihreä paradoksi ja sen taloustieteellinen mallintaminen
Author: Hellas, Leena
Title: Vihreä paradoksi ja sen taloustieteellinen mallintaminen
Year: 2012  Language: fin
Department: Department of Economics
Academic subject: Economics
Index terms: kansantaloustiede; economics; taloustieteet; economic science; ympäristöpolitiikka; environmental policy; ympäristötalous; environmental economics; mallit; models
Pages: 60
Key terms: vihreä paradoksi, ilmastonmuutos, ilmastopolitiikka, optimikontrolliteoria
Abstract:
Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteena on kuvata vihreä paradoksi ilmiönä ja tarkastella siitä viime vuosina julkaistuja taloustieteellisiä malleja. Tutkimuksessa selvitetään millä ehdoilla vihreä paradoksi pätee ja millä eri tavoin sitä voidaan mallintaa. Vihreä paradoksi on noussut ilmastopoliittisen keskustelun aiheeksi vuoden 2008 jälkeen, kun ensimmäinen siitä kirjoitettu artikkeli julkaistiin.

Toteutustapa ja menetelmät

Työ on kirjallisuuskatsaus. Tutkielmassa tutustutaan tarkemmin kahteen eri vihreän paradoksin malliin ja vertaillaan niitä. Sinnin (2008) malli keskittyy siihen, miten hiilidioksidivero ja vaihtoehtoisten energiamuotojen tukeminen vaikuttavat fossiilisten polttoaineiden tarjontaan. Van der Ploegin (2010) mallissa lähtökohtana on selvittää missä tilanteessa fossiilisista polttoaineista kannattaisi siirtyä käyttämään vaihtoehtoista energiamuotoa, ja mitkä tekijät vaihdon ajankohtaan vaikuttavat. Vihreän paradoksin mallintamisessa käytetään apuna optimikontrolliteoriaa.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.