Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot on Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Taloustieteen laitos | Kansantaloustiede | 2012
Tutkielman numero: 12838
Vihreä paradoksi ja sen taloustieteellinen mallintaminen
Tekijä: Hellas, Leena
Otsikko: Vihreä paradoksi ja sen taloustieteellinen mallintaminen
Vuosi: 2012  Kieli: fin
Laitos: Taloustieteen laitos
Aine: Kansantaloustiede
Asiasanat: kansantaloustiede; economics; taloustieteet; economic science; ympäristöpolitiikka; environmental policy; ympäristötalous; environmental economics; mallit; models
Sivumäärä: 60
Avainsanat: vihreä paradoksi, ilmastonmuutos, ilmastopolitiikka, optimikontrolliteoria
Tiivistelmä:
Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteena on kuvata vihreä paradoksi ilmiönä ja tarkastella siitä viime vuosina julkaistuja taloustieteellisiä malleja. Tutkimuksessa selvitetään millä ehdoilla vihreä paradoksi pätee ja millä eri tavoin sitä voidaan mallintaa. Vihreä paradoksi on noussut ilmastopoliittisen keskustelun aiheeksi vuoden 2008 jälkeen, kun ensimmäinen siitä kirjoitettu artikkeli julkaistiin.

Toteutustapa ja menetelmät

Työ on kirjallisuuskatsaus. Tutkielmassa tutustutaan tarkemmin kahteen eri vihreän paradoksin malliin ja vertaillaan niitä. Sinnin (2008) malli keskittyy siihen, miten hiilidioksidivero ja vaihtoehtoisten energiamuotojen tukeminen vaikuttavat fossiilisten polttoaineiden tarjontaan. Van der Ploegin (2010) mallissa lähtökohtana on selvittää missä tilanteessa fossiilisista polttoaineista kannattaisi siirtyä käyttämään vaihtoehtoista energiamuotoa, ja mitkä tekijät vaihdon ajankohtaan vaikuttavat. Vihreän paradoksin mallintamisessa käytetään apuna optimikontrolliteoriaa.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.