School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting | Business Law | 2012
Thesis number: 12840
Yrityssaneeraus - edellytykset onnistuneelle rehabilitaatiolle
Author: Vihavainen, Anniina
Title: Yrityssaneeraus - edellytykset onnistuneelle rehabilitaatiolle
Year: 2012  Language: fin
Department: Department of Accounting
Academic subject: Business Law
Index terms: yritysjuridiikka; business law; saneeraus; reorganization; yritykset; companies; maksuvalmius; corporate liquidity; konkurssit; bankruptcy
Pages: 63
Key terms: maksukyvyttömyys; insolvenssioikeus; yrityssaneeraus; konkurssi
Abstract:
Tutkimuksen tavoitteena on kuvata yrityssaneerausmenettelyä vaihtoehtoisena maksukyvyttömyysmenettelynä ja erityisesti selvittää niitä lakisääteisiä ja käytännön edellytyksiä, jotka vaikuttavat saneerauksen onnistumiseen. Maksuvaikeuksiin joutuneen yrityksen onnistuneessa rehabilitaatiomenettelyssä vältetään vakavia epäkohtia verrattuna liiketoiminnan pääsääntöisesti päättävään konkurssiin. Oikeaan maksukyvyttömyysmenettelyyn ohjautumisen ongelma on kuitenkin huolestuttava, sillä vain noin puolet saneerauksista onnistuu.

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että yrityssaneerauksen onnistumiseen voidaan vaikuttaa jo ennen menettelyn alkamista, kuin myös menettelyn ja saneerausohjelman toteuttamisen aikana. Lakisääteisten edellytysten ja esteiden tarkastelu on välttämätöntä, mutta näiden huomioonotto on vasta vähimmäisedellytys saneerausmenettelylle ja sen jatkumiselle. Tietyt yritykseen ja sen liiketoimintaan liittyvät taustatekijät voivat olla merkityksellisiä onnistumistodennäköisyyden kannalta. Toisaalta itse menettelyssä tehdyillä ratkaisuilla, osapuolten aktiivisuudella, asianmukaisella selvittämisellä sekä saneerauskeinojen valinnalla on suuri merkitys. Saneerauksen suunnittelussa voidaan käyttää hyväksi kehitettyjä epäonnistumista ennakoivia ennustemalleja, joiden avulla saadaan arvio onnistumisesta ja osataan kiinnittää huomiota mahdollisiin ongelmakohtiin. Yrityssaneerauslaki sisältää rakenteellisia heikkouksia, joista yksi onnistumisen kannalta merkittävin on lain vähäiset kannustimet hakeutua riittävän ajoissa saneeraukseen.

Tutkimus osoittaa, että yrityssaneerauksen positiivisista vaikutuksista huolimatta saneeraus ei missään nimessä ole ratkaisu kaikkiin maksukyvyttömyysongelmiin, vaan vapaaehtoisten järjestelyjen ja konkurssin asema on vahva.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.