Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot on Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen laitos | Yritysjuridiikka | 2012
Tutkielman numero: 12840
Yrityssaneeraus - edellytykset onnistuneelle rehabilitaatiolle
Tekijä: Vihavainen, Anniina
Otsikko: Yrityssaneeraus - edellytykset onnistuneelle rehabilitaatiolle
Vuosi: 2012  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen laitos
Aine: Yritysjuridiikka
Asiasanat: yritysjuridiikka; business law; saneeraus; reorganization; yritykset; companies; maksuvalmius; corporate liquidity; konkurssit; bankruptcy
Sivumäärä: 63
Avainsanat: maksukyvyttömyys; insolvenssioikeus; yrityssaneeraus; konkurssi
Tiivistelmä:
Tutkimuksen tavoitteena on kuvata yrityssaneerausmenettelyä vaihtoehtoisena maksukyvyttömyysmenettelynä ja erityisesti selvittää niitä lakisääteisiä ja käytännön edellytyksiä, jotka vaikuttavat saneerauksen onnistumiseen. Maksuvaikeuksiin joutuneen yrityksen onnistuneessa rehabilitaatiomenettelyssä vältetään vakavia epäkohtia verrattuna liiketoiminnan pääsääntöisesti päättävään konkurssiin. Oikeaan maksukyvyttömyysmenettelyyn ohjautumisen ongelma on kuitenkin huolestuttava, sillä vain noin puolet saneerauksista onnistuu.

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että yrityssaneerauksen onnistumiseen voidaan vaikuttaa jo ennen menettelyn alkamista, kuin myös menettelyn ja saneerausohjelman toteuttamisen aikana. Lakisääteisten edellytysten ja esteiden tarkastelu on välttämätöntä, mutta näiden huomioonotto on vasta vähimmäisedellytys saneerausmenettelylle ja sen jatkumiselle. Tietyt yritykseen ja sen liiketoimintaan liittyvät taustatekijät voivat olla merkityksellisiä onnistumistodennäköisyyden kannalta. Toisaalta itse menettelyssä tehdyillä ratkaisuilla, osapuolten aktiivisuudella, asianmukaisella selvittämisellä sekä saneerauskeinojen valinnalla on suuri merkitys. Saneerauksen suunnittelussa voidaan käyttää hyväksi kehitettyjä epäonnistumista ennakoivia ennustemalleja, joiden avulla saadaan arvio onnistumisesta ja osataan kiinnittää huomiota mahdollisiin ongelmakohtiin. Yrityssaneerauslaki sisältää rakenteellisia heikkouksia, joista yksi onnistumisen kannalta merkittävin on lain vähäiset kannustimet hakeutua riittävän ajoissa saneeraukseen.

Tutkimus osoittaa, että yrityssaneerauksen positiivisista vaikutuksista huolimatta saneeraus ei missään nimessä ole ratkaisu kaikkiin maksukyvyttömyysongelmiin, vaan vapaaehtoisten järjestelyjen ja konkurssin asema on vahva.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.