School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting | Accounting | 2012
Thesis number: 12846
Johdon palkitsemisraportointi pohjoismaisissa pörssiyhtiöissä ajalla 2007-2010
Author: Tuomela, Laura
Title: Johdon palkitsemisraportointi pohjoismaisissa pörssiyhtiöissä ajalla 2007-2010
Year: 2012  Language: fin
Department: Department of Accounting
Academic subject: Accounting
Index terms: laskentatoimi; accounting; johtajat; managers; palkkiot; remuneration; raportit; reports; corporate governance; corporate governance
Pages: 108
Full text:
» hse_ethesis_12846.pdf pdf  size:702 KB (718151)
Key terms: Johdon palkitsemisraportointi, hallinnointikoodi, Corporate Governance
Abstract:
JOHDON PALKITSEMISRAPORTOINTI POHJOISMAISISSA PÖRSSIYHTIÖISSÄ AJALLA 2007-2010

TUTKIELMAN TAVOITTEET

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, onko johdon palkitsemisen raportointi kehittynyt Pohjoismaissa tapahtuneiden hallinnointikoodipäivitysten seurauksena vuosina 2007-2010. Toisaalta haluttiin myös tarkastella, onko olemassa muita yrityksen ominaisuuksia, jotka mahdollisesti selittävät raportoinnin laajuutta.

LÄHDEAINEISTO

Aineisto koostuu yhteensä 152 pörssilistatusta yhtiöstä Suomesta, Ruotsista, Tanskasta ja Norjasta. Näistä kolme ensimmäistä sisältyivät Nasdaq OMX Nordic-listaan, kun taas norjalaiset yhtiöt valittiin Oslon pörssin listalta. Aineistossa on yhtiöitä neljältä eri toimialalta, jotka ovat teollisuus, kulutushyödykkeet, terveydenhuolto sekä tietotekniikka. Aineisto kerättiin vuosilta 2007-2010, käyttäen hyväksi vuosikertomuksia, erillisiä corporate governance- raportteja sekä yritysten internet-sivuja. Yhteensä havaintoja on 608.

TULOKSET

Tutkimustulosten perusteella päivitykset palkitsemisen raportointisuosituksissa selittävät palkitsemisraportoinnin positiivista kehitystä Pohjoismaissa. Selvimmin tämä näkyi suomalaisten yritysten kohdalla, johtuen Suomen kahteen otteeseen johdonmukaisesti tiukentuneista suosituksista. Yrityskohtaisista tekijöistä koko vaikuttaa selvästi eniten raportoinnin laajuuteen. Mitä suurempi yhtiö, sitä kattavammin se raportoi. Myös palkitsemisvaliokunnan olemassaolo lisää palkitsemisraportointia Pohjoismaissa. Pohjoismaita vertailtaessa havaittiin norjalaisten ja ruotsalaisten yhtiöiden raportoinnin olevan selvästi laajinta.
Electronic publications are subject to copyright. The publications can be read freely and printed for personal use. Use for commercial purposes is forbidden.