Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot on Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen laitos | Laskentatoimi | 2012
Tutkielman numero: 12846
Johdon palkitsemisraportointi pohjoismaisissa pörssiyhtiöissä ajalla 2007-2010
Tekijä: Tuomela, Laura
Otsikko: Johdon palkitsemisraportointi pohjoismaisissa pörssiyhtiöissä ajalla 2007-2010
Vuosi: 2012  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen laitos
Aine: Laskentatoimi
Asiasanat: laskentatoimi; accounting; johtajat; managers; palkkiot; remuneration; raportit; reports; corporate governance; corporate governance
Sivumäärä: 108
Kokoteksti:
» hse_ethesis_12846.pdf pdf  koko: 702 KB (718151)
Avainsanat: Johdon palkitsemisraportointi, hallinnointikoodi, Corporate Governance
Tiivistelmä:
JOHDON PALKITSEMISRAPORTOINTI POHJOISMAISISSA PÖRSSIYHTIÖISSÄ AJALLA 2007-2010

TUTKIELMAN TAVOITTEET

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, onko johdon palkitsemisen raportointi kehittynyt Pohjoismaissa tapahtuneiden hallinnointikoodipäivitysten seurauksena vuosina 2007-2010. Toisaalta haluttiin myös tarkastella, onko olemassa muita yrityksen ominaisuuksia, jotka mahdollisesti selittävät raportoinnin laajuutta.

LÄHDEAINEISTO

Aineisto koostuu yhteensä 152 pörssilistatusta yhtiöstä Suomesta, Ruotsista, Tanskasta ja Norjasta. Näistä kolme ensimmäistä sisältyivät Nasdaq OMX Nordic-listaan, kun taas norjalaiset yhtiöt valittiin Oslon pörssin listalta. Aineistossa on yhtiöitä neljältä eri toimialalta, jotka ovat teollisuus, kulutushyödykkeet, terveydenhuolto sekä tietotekniikka. Aineisto kerättiin vuosilta 2007-2010, käyttäen hyväksi vuosikertomuksia, erillisiä corporate governance- raportteja sekä yritysten internet-sivuja. Yhteensä havaintoja on 608.

TULOKSET

Tutkimustulosten perusteella päivitykset palkitsemisen raportointisuosituksissa selittävät palkitsemisraportoinnin positiivista kehitystä Pohjoismaissa. Selvimmin tämä näkyi suomalaisten yritysten kohdalla, johtuen Suomen kahteen otteeseen johdonmukaisesti tiukentuneista suosituksista. Yrityskohtaisista tekijöistä koko vaikuttaa selvästi eniten raportoinnin laajuuteen. Mitä suurempi yhtiö, sitä kattavammin se raportoi. Myös palkitsemisvaliokunnan olemassaolo lisää palkitsemisraportointia Pohjoismaissa. Pohjoismaita vertailtaessa havaittiin norjalaisten ja ruotsalaisten yhtiöiden raportoinnin olevan selvästi laajinta.
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.