School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting | Accounting | 2012
Thesis number: 12863
Ympäristövastuu johdon ohjausjärjestelmissä: Tutkimus neljästä ISO 14001 -standardia käyttävästä yrityksestä
Author: Järvinen, Marianne
Title: Ympäristövastuu johdon ohjausjärjestelmissä: Tutkimus neljästä ISO 14001 -standardia käyttävästä yrityksestä
Year: 2012  Language: fin
Department: Department of Accounting
Academic subject: Accounting
Index terms: laskentatoimi; accounting; ohjausjärjestelmät; control systems; ympäristöjohtaminen; environmental management; vastuu; responsibility
Pages: 68
Full text:
» hse_ethesis_12863.pdf pdf  size:581 KB (593937)
Key terms: johdon ohjausjärjestelmät; ympäristövastuu
Abstract:
TUTKIMUKSEN TAVOITE

Sidosryhmät ovat yhä kiinnostuneempia yritysten ympäristövastuusta ja myös yrityksissä on huomattu ympäristövastuullisen toiminnan monet mahdollisuudet. Siitä huolimatta ympäristövastuu muodostaa usein muusta toiminnasta irrallisen kokonaisuuden. Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten ympäristövastuu voidaan huomioida johdon ohjausjärjestelmissä ja siten kokonaisvaltaisemmin yrityksen toiminnassa. Lisäksi tarkastellaan ympäristövastuun muodostumiseen läheisesti liittyviä teemoja ja muita tekijöitä, kuten ympäristövastuun strategisuutta ja motivaatiotekijöitä.

LÄHDEAINEISTO

Tutkimuksen aineisto koostuu seitsemän ympäristöasioiden parissa työskentelevän henkilön haastatteluista. Haastattelut kerättiin neljästä eri toimialojen edustamasta yrityksestä, jotka käyttävät ISO 14001 -standardin mukaista ympäristöjärjestelmää.

TULOKSET

Tutkimustulokset osoittavat, että ympäristövastuu ei ole yritysten käytössä riittävän käytännönläheinen käsite, vaan usein puhutaan laajemmin ympäristöasioista. Ympäristöasioita huomioidaan toiminnassa monenlaisista syistä, joista yleisiä ovat esimerkiksi kustannussäästöt ja lisääntynyt asiakkaiden kiinnostus. Sidosryhmistä varsinkin omistajat, asiakkaat sekä erilaiset yhteistyökumppanit vaikuttavat yritysten ympäristövastuuseen. Johdon ohjausjärjestelmäkokonaisuudessa arvot ovat perusta ympäristövastuun huomioimiselle määrittäen tavan, jolla yrityksessä suhtaudutaan ympäristöasioihin. Hallinnollisten kontrollien avulla voidaan vaikuttaa vastuullisuuden kokonaisvaltaisuuteen organisaatiossa. Ympäristöpolitiikka ja siitä johdetut tavoitteet ja menettelytavat samoin kuin erilaiset mittausjärjestelmät puolestaan edustavat käytännönläheisiä ohjauskeinoja. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että palkitseminen on johdon ohjausjärjestelmien osa-alue, jossa ympäristöasioita ei vielä huomioida.
Electronic publications are subject to copyright. The publications can be read freely and printed for personal use. Use for commercial purposes is forbidden.