Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot on Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen laitos | Laskentatoimi | 2012
Tutkielman numero: 12863
Ympäristövastuu johdon ohjausjärjestelmissä: Tutkimus neljästä ISO 14001 -standardia käyttävästä yrityksestä
Tekijä: Järvinen, Marianne
Otsikko: Ympäristövastuu johdon ohjausjärjestelmissä: Tutkimus neljästä ISO 14001 -standardia käyttävästä yrityksestä
Vuosi: 2012  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen laitos
Aine: Laskentatoimi
Asiasanat: laskentatoimi; accounting; ohjausjärjestelmät; control systems; ympäristöjohtaminen; environmental management; vastuu; responsibility
Sivumäärä: 68
Kokoteksti:
» hse_ethesis_12863.pdf pdf  koko: 581 KB (593937)
Avainsanat: johdon ohjausjärjestelmät; ympäristövastuu
Tiivistelmä:
TUTKIMUKSEN TAVOITE

Sidosryhmät ovat yhä kiinnostuneempia yritysten ympäristövastuusta ja myös yrityksissä on huomattu ympäristövastuullisen toiminnan monet mahdollisuudet. Siitä huolimatta ympäristövastuu muodostaa usein muusta toiminnasta irrallisen kokonaisuuden. Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten ympäristövastuu voidaan huomioida johdon ohjausjärjestelmissä ja siten kokonaisvaltaisemmin yrityksen toiminnassa. Lisäksi tarkastellaan ympäristövastuun muodostumiseen läheisesti liittyviä teemoja ja muita tekijöitä, kuten ympäristövastuun strategisuutta ja motivaatiotekijöitä.

LÄHDEAINEISTO

Tutkimuksen aineisto koostuu seitsemän ympäristöasioiden parissa työskentelevän henkilön haastatteluista. Haastattelut kerättiin neljästä eri toimialojen edustamasta yrityksestä, jotka käyttävät ISO 14001 -standardin mukaista ympäristöjärjestelmää.

TULOKSET

Tutkimustulokset osoittavat, että ympäristövastuu ei ole yritysten käytössä riittävän käytännönläheinen käsite, vaan usein puhutaan laajemmin ympäristöasioista. Ympäristöasioita huomioidaan toiminnassa monenlaisista syistä, joista yleisiä ovat esimerkiksi kustannussäästöt ja lisääntynyt asiakkaiden kiinnostus. Sidosryhmistä varsinkin omistajat, asiakkaat sekä erilaiset yhteistyökumppanit vaikuttavat yritysten ympäristövastuuseen. Johdon ohjausjärjestelmäkokonaisuudessa arvot ovat perusta ympäristövastuun huomioimiselle määrittäen tavan, jolla yrityksessä suhtaudutaan ympäristöasioihin. Hallinnollisten kontrollien avulla voidaan vaikuttaa vastuullisuuden kokonaisvaltaisuuteen organisaatiossa. Ympäristöpolitiikka ja siitä johdetut tavoitteet ja menettelytavat samoin kuin erilaiset mittausjärjestelmät puolestaan edustavat käytännönläheisiä ohjauskeinoja. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että palkitseminen on johdon ohjausjärjestelmien osa-alue, jossa ympäristöasioita ei vielä huomioida.
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.