School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting | Business Law | 2012
Thesis number: 12871
Basel III ja pankkien vakavaraisuussääntely globaalin finanssikriisin jälkeen
Author: Jafar, Lilli
Title: Basel III ja pankkien vakavaraisuussääntely globaalin finanssikriisin jälkeen
Year: 2012  Language: fin
Department: Department of Accounting
Academic subject: Business Law
Index terms: yritysjuridiikka; business law; pankit; banks; rahoitusmarkkinat; financing markets; kriisi; crisis; talouskriisi; economic crisis; riskienhallinta; risk management
Pages: 93
Key terms: Basel III; pankkisääntely; vakavaraisuus
Abstract:
Tutkimuksen tavoitteena on kartoittaa vuonna 2007 alkaneen globaalin finanssikriisin seurauksena voimaan saatettavaa pankkien toimintaa koskevaa vakavaraisuuden kokonaisuudistusta. Tutkielman painopiste on Basel III vakavaraisuussääntelyssä ja sen toteuttamisessa eurooppalaisessa sääntely-ympäristössä.

Tutkimus keskittyy pankkitoiminnassa tarvittavan pääoman määritelmän tarkasteluun sekä niiden muutosten tunnistamiseen jotka saatetaan voimaan pankkien omien varojen laadullisiin ja määrällisiin vaatimuksiin Basel III kehikon sekä siihen perustuvan Euroopan Unionin vakavaraisuusdirektiivi- ja asetusehdotuksen myötä. Tutkimus keskittyy yksinomaan luottoriskien kattamiseksi tarvittavan pääoman määrän ja ominaisuuksien muutoksiin. Näin olleen pintapuolista tarkastelua syvemmän analysoinnin ulkopuolelle rajautuvat muut pankkitoimintaan liittyvät riskityypit sekä näihin liittyvät vakavaraisuusvaatimukset.

Tutkielma jakautuu seitsemään pääjaksoon. Tutkielman rakentuu siten, että toisessa jaksossa luonnehditaan pankkien toimintaa, riskejä sekä näihin liittyvää sääntelyä. Kolmannessa jaksossa tarkastellaan pankkien vakavaraisuuden muodostumista ja omien varojen merkitystä pankkitoiminnassa. Neljännessä jaksossa valotetaan pankkien vakavaraisuuden ja luottoriskien sääntelyn globaalin kehikon taustoja. Viidennessä jaksossa tarkastellaan pankkitoiminnan riskienhallinnan haasteita ja niin sanottua globaalin vakavaraisuussääntelyn toista aaltoa, Basel II –kehikkoa sekä pankkien sisäisiin laskentamenetelmiin perustuvia vakavaraisuusvaatimuksia. Kuudennessa jaksossa käsitellään finanssikriisin seurauksena käynnistynyttä vakavaraisuussääntelyn kokonaisuudistusta, Basel III hanketta, sekä Euroopan Unionin vakavaraisuusdirektiivi- ja asetusehdotuksia (CRD IV).
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.