Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot on Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen laitos | Yritysjuridiikka | 2012
Tutkielman numero: 12871
Basel III ja pankkien vakavaraisuussääntely globaalin finanssikriisin jälkeen
Tekijä: Jafar, Lilli
Otsikko: Basel III ja pankkien vakavaraisuussääntely globaalin finanssikriisin jälkeen
Vuosi: 2012  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen laitos
Aine: Yritysjuridiikka
Asiasanat: yritysjuridiikka; business law; pankit; banks; rahoitusmarkkinat; financing markets; kriisi; crisis; talouskriisi; economic crisis; riskienhallinta; risk management
Sivumäärä: 93
Avainsanat: Basel III; pankkisääntely; vakavaraisuus
Tiivistelmä:
Tutkimuksen tavoitteena on kartoittaa vuonna 2007 alkaneen globaalin finanssikriisin seurauksena voimaan saatettavaa pankkien toimintaa koskevaa vakavaraisuuden kokonaisuudistusta. Tutkielman painopiste on Basel III vakavaraisuussääntelyssä ja sen toteuttamisessa eurooppalaisessa sääntely-ympäristössä.

Tutkimus keskittyy pankkitoiminnassa tarvittavan pääoman määritelmän tarkasteluun sekä niiden muutosten tunnistamiseen jotka saatetaan voimaan pankkien omien varojen laadullisiin ja määrällisiin vaatimuksiin Basel III kehikon sekä siihen perustuvan Euroopan Unionin vakavaraisuusdirektiivi- ja asetusehdotuksen myötä. Tutkimus keskittyy yksinomaan luottoriskien kattamiseksi tarvittavan pääoman määrän ja ominaisuuksien muutoksiin. Näin olleen pintapuolista tarkastelua syvemmän analysoinnin ulkopuolelle rajautuvat muut pankkitoimintaan liittyvät riskityypit sekä näihin liittyvät vakavaraisuusvaatimukset.

Tutkielma jakautuu seitsemään pääjaksoon. Tutkielman rakentuu siten, että toisessa jaksossa luonnehditaan pankkien toimintaa, riskejä sekä näihin liittyvää sääntelyä. Kolmannessa jaksossa tarkastellaan pankkien vakavaraisuuden muodostumista ja omien varojen merkitystä pankkitoiminnassa. Neljännessä jaksossa valotetaan pankkien vakavaraisuuden ja luottoriskien sääntelyn globaalin kehikon taustoja. Viidennessä jaksossa tarkastellaan pankkitoiminnan riskienhallinnan haasteita ja niin sanottua globaalin vakavaraisuussääntelyn toista aaltoa, Basel II –kehikkoa sekä pankkien sisäisiin laskentamenetelmiin perustuvia vakavaraisuusvaatimuksia. Kuudennessa jaksossa käsitellään finanssikriisin seurauksena käynnistynyttä vakavaraisuussääntelyn kokonaisuudistusta, Basel III hanketta, sekä Euroopan Unionin vakavaraisuusdirektiivi- ja asetusehdotuksia (CRD IV).
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.