School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting | Accounting | 2012
Thesis number: 12885
Segmenttiraportoinnin laatu IFRS 8 vaikutukset Suomen pörssiyrityksissä
Author: Sjöman, Hannu
Title: Segmenttiraportoinnin laatu IFRS 8 vaikutukset Suomen pörssiyrityksissä
Year: 2012  Language: fin
Department: Department of Accounting
Academic subject: Accounting
Index terms: laskentatoimi; accounting; pörssiyhtiöt; exchange-listed companies; raportit; reports; standardit; standards
Pages: 67
Full text:
» hse_ethesis_12885.pdf pdf  size:371 KB (379244)
Key terms: Segmenttiraportointi, IFRS 8, IAS 14, johdon näkökulma, toiminnallinen segmentti
Abstract:
SEGMENTTIRAPORTOINNIN LAATU: IFRS 8 vaikutukset Suomen pörssiyrityksissä

Tutkimuksen tavoitteet

Tämän tutkielman tavoitteena on selvittää uuden IFRS 8 segmenttiraportointistandardin vaikutukset suomalaisten pörssiyhtiöiden segmenttiraportointiin ja ennen kaikkea sen laatuun verrattuna vanhaan IAS 14-standardiin. Tutkimuksessa muodostetaan eri segmenttiraportoinnin laadun indikaattoreita, joiden muutosta tutkitaan vuosien 2008 ja 2009 välillä.

Lähdeaineisto

Tutkimuksessa käytettiin aineistona Thomson One Bankerin Worldscope tietokantaa ja suomalaisten pörssiyritysten tilinpäätöstietoja. Aineistoon tehtyjen rajausten jälkeen tutkittavia yrityksiä jäi 55 kappaletta, joilta oli saatavilla olennaiset tiedot tutkimuksessa tarvittavista muuttujista vuosilta 2008 ja 2009.

Aineiston Käsittely

Tutkielmassa käytettiin T-testiä sekä useita multiregressiomalleja, joiden perusteella arvioitiin segmenttiraportoinnin laadun muutosta ja pyrittiin myös selittämään, mistä yritysten perusominaisuuksista nämä erot johtuivat. Saatiin myös selville, mikä osuus standardin vaihtumisella oli segmenttiraportoinnin laatuun

Tutkimuksen keskeisimmät tulokset

Tutkielman tulokset osoittavat, että segmenttiraportointistandardin muutos ei juuri vaikuttanut yritysten omaksumaan raportointikäytäntöön. Muutokset olivat lähinnä kosmeettisia ja näkyivät liitetietojen osiossa esitystapojen pieninä muutoksina. Monien yritysten argumentti muutosten vähäisyyteen oli, että yritysten raportointi vastaa jo nykyisellään yhtiön sisäistä organisaatiorakennetta, joten yhtiöt täten noudattaisivat jo johdon lähestymistapaa segmenttiraportoinnissaan.
Electronic publications are subject to copyright. The publications can be read freely and printed for personal use. Use for commercial purposes is forbidden.