Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot on Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen laitos | Laskentatoimi | 2012
Tutkielman numero: 12885
Segmenttiraportoinnin laatu IFRS 8 vaikutukset Suomen pörssiyrityksissä
Tekijä: Sjöman, Hannu
Otsikko: Segmenttiraportoinnin laatu IFRS 8 vaikutukset Suomen pörssiyrityksissä
Vuosi: 2012  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen laitos
Aine: Laskentatoimi
Asiasanat: laskentatoimi; accounting; pörssiyhtiöt; exchange-listed companies; raportit; reports; standardit; standards
Sivumäärä: 67
Kokoteksti:
» hse_ethesis_12885.pdf pdf  koko: 371 KB (379244)
Avainsanat: Segmenttiraportointi, IFRS 8, IAS 14, johdon näkökulma, toiminnallinen segmentti
Tiivistelmä:
SEGMENTTIRAPORTOINNIN LAATU: IFRS 8 vaikutukset Suomen pörssiyrityksissä

Tutkimuksen tavoitteet

Tämän tutkielman tavoitteena on selvittää uuden IFRS 8 segmenttiraportointistandardin vaikutukset suomalaisten pörssiyhtiöiden segmenttiraportointiin ja ennen kaikkea sen laatuun verrattuna vanhaan IAS 14-standardiin. Tutkimuksessa muodostetaan eri segmenttiraportoinnin laadun indikaattoreita, joiden muutosta tutkitaan vuosien 2008 ja 2009 välillä.

Lähdeaineisto

Tutkimuksessa käytettiin aineistona Thomson One Bankerin Worldscope tietokantaa ja suomalaisten pörssiyritysten tilinpäätöstietoja. Aineistoon tehtyjen rajausten jälkeen tutkittavia yrityksiä jäi 55 kappaletta, joilta oli saatavilla olennaiset tiedot tutkimuksessa tarvittavista muuttujista vuosilta 2008 ja 2009.

Aineiston Käsittely

Tutkielmassa käytettiin T-testiä sekä useita multiregressiomalleja, joiden perusteella arvioitiin segmenttiraportoinnin laadun muutosta ja pyrittiin myös selittämään, mistä yritysten perusominaisuuksista nämä erot johtuivat. Saatiin myös selville, mikä osuus standardin vaihtumisella oli segmenttiraportoinnin laatuun

Tutkimuksen keskeisimmät tulokset

Tutkielman tulokset osoittavat, että segmenttiraportointistandardin muutos ei juuri vaikuttanut yritysten omaksumaan raportointikäytäntöön. Muutokset olivat lähinnä kosmeettisia ja näkyivät liitetietojen osiossa esitystapojen pieninä muutoksina. Monien yritysten argumentti muutosten vähäisyyteen oli, että yritysten raportointi vastaa jo nykyisellään yhtiön sisäistä organisaatiorakennetta, joten yhtiöt täten noudattaisivat jo johdon lähestymistapaa segmenttiraportoinnissaan.
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.