School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Marketing | Marketing | 2011
Thesis number: 12976
Myymälä herää henkiin - Ihmiset paikan tuottajina
Author: Malm, Mikko
Title: Myymälä herää henkiin - Ihmiset paikan tuottajina
Year: 2011  Language: fin
Department: Department of Marketing
Academic subject: Marketing
Index terms: markkinointi; marketing; myymälät; shops; suunnittelu; planning; kuluttajakäyttäytyminen; consumer behaviour; kulutus; consumption; etnografia; ethnography
Pages: 106
Full text:
» hse_ethesis_12976.pdf pdf  size:3 MB (2831628)
Key terms: etnografia; postmodernismi; postmoderni kulutus; kulttuurinen kuluttajatutkimus; myymäläsuunnittelu
Abstract:
MYYMÄLÄ HERÄÄ HENKIIN – IHMISET PAIKAN TUOTTAJINA TUTKIMUKSEN TAVOITTEET

Tässä tutkimuksessa tutkitaan vähittäiskaupan myymälää kulttuurisesta ja postmodernista näkökulmasta. Tavoitteena on ymmärtää, miten ihmiset ottavat myymälätilan omaan käyttöönsä. Tutkimus pyrkii selvittämään millaisia mielikuvia myymälä herättää ja mitä siellä varsinaisesti tehdään suhteessa siihen miten myymälä on suunniteltu käytettäväksi ja ymmärrettäväksi.

METODOLOGIA

Tutkimuksessa käytetään etnografista tutkimusmenetelmää. Tutkimusaineiston keräämisessä perinteisen etnografian rinnalla autoetnografisilla menetelmillä on tässä tutkimuksessa varsin suuri rooli. Tarkkailun ja havainnoinnin lisäksi aineistoa täydentävät 10 varsin avointa noin tunnin mittaista haastattelua. Tutkimuksessa sovelletaan Sojan (1996) viitekehystä uudessa kontekstissa, eli vähittäiskaupan myymälässä. Sojan viitekehyksen kolme osa-aluetta ovat ymmärretty tila, suunniteltu tila ja eletty tila.

TULOKSET

Tutkimuksen tulosten mukaan myymälä herättää asiakkaiden mielissä mielikuvia toisista heille tutuista paikoista, kuten teollisuushalli, tieverkosto ja tori. Nämä mielikuvat näkyvät osittain myös heidän käytöksessään ja toiminnassaan myymälässä. Lisäksi yllättävät, aivan luonnolliset asiat ja toiminnat, kuten juokseminen saattavat herättää suurta huomiota myymäläyhteydessä.

AVAINSANAT: postmodernismi, postmoderni kulutus, etnografia, kulttuurinen kuluttajatutkimus, myymäläsuunnittelu
Electronic publications are subject to copyright. The publications can be read freely and printed for personal use. Use for commercial purposes is forbidden.