Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot on Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Markkinoinnin laitos | Markkinointi | 2011
Tutkielman numero: 12976
Myymälä herää henkiin - Ihmiset paikan tuottajina
Tekijä: Malm, Mikko
Otsikko: Myymälä herää henkiin - Ihmiset paikan tuottajina
Vuosi: 2011  Kieli: fin
Laitos: Markkinoinnin laitos
Aine: Markkinointi
Asiasanat: markkinointi; marketing; myymälät; shops; suunnittelu; planning; kuluttajakäyttäytyminen; consumer behaviour; kulutus; consumption; etnografia; ethnography
Sivumäärä: 106
Kokoteksti:
» hse_ethesis_12976.pdf pdf  koko: 3 MB (2831628)
Avainsanat: etnografia; postmodernismi; postmoderni kulutus; kulttuurinen kuluttajatutkimus; myymäläsuunnittelu
Tiivistelmä:
MYYMÄLÄ HERÄÄ HENKIIN – IHMISET PAIKAN TUOTTAJINA TUTKIMUKSEN TAVOITTEET

Tässä tutkimuksessa tutkitaan vähittäiskaupan myymälää kulttuurisesta ja postmodernista näkökulmasta. Tavoitteena on ymmärtää, miten ihmiset ottavat myymälätilan omaan käyttöönsä. Tutkimus pyrkii selvittämään millaisia mielikuvia myymälä herättää ja mitä siellä varsinaisesti tehdään suhteessa siihen miten myymälä on suunniteltu käytettäväksi ja ymmärrettäväksi.

METODOLOGIA

Tutkimuksessa käytetään etnografista tutkimusmenetelmää. Tutkimusaineiston keräämisessä perinteisen etnografian rinnalla autoetnografisilla menetelmillä on tässä tutkimuksessa varsin suuri rooli. Tarkkailun ja havainnoinnin lisäksi aineistoa täydentävät 10 varsin avointa noin tunnin mittaista haastattelua. Tutkimuksessa sovelletaan Sojan (1996) viitekehystä uudessa kontekstissa, eli vähittäiskaupan myymälässä. Sojan viitekehyksen kolme osa-aluetta ovat ymmärretty tila, suunniteltu tila ja eletty tila.

TULOKSET

Tutkimuksen tulosten mukaan myymälä herättää asiakkaiden mielissä mielikuvia toisista heille tutuista paikoista, kuten teollisuushalli, tieverkosto ja tori. Nämä mielikuvat näkyvät osittain myös heidän käytöksessään ja toiminnassaan myymälässä. Lisäksi yllättävät, aivan luonnolliset asiat ja toiminnat, kuten juokseminen saattavat herättää suurta huomiota myymäläyhteydessä.

AVAINSANAT: postmodernismi, postmoderni kulutus, etnografia, kulttuurinen kuluttajatutkimus, myymäläsuunnittelu
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.