School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Management Studies | Organization and Management | 2012
Thesis number: 13085
"Semmoinen seikkailija" - Tutkimusretkellä tutkijan työssä
Author: Sipinen, Elina
Title: "Semmoinen seikkailija" - Tutkimusretkellä tutkijan työssä
Year: 2012  Language: fin
Department: Department of Management Studies
Academic subject: Organization and Management
Index terms: organisaatio; organization; johtaminen; management; työ; work; hyvinvointi; welfare; tiede; science; tutkimus; research; tutkijat; research workers
Pages: 75
Full text:
» hse_ethesis_13085.pdf pdf  size:2 MB (1257279)
Key terms: Hyvä työ, työhyvinvointi, tutkijan työ, julkinen sektori, sektoritutkimuslaitos, AI, narratiivisuus
Abstract:
Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Tiivistelmä Johtamisen pro gradu –tutkielma 9.11.2012 Elina Sipinen ”Semmoinen seikkailija” – Tutkimusretkellä tutkijan työssä Tutkimuksen tavoitteet Tutkimukseni tavoitteena on tarkastella, millaista on tutkijan hyvä työ, mitkä asiat auttavat hyvän työn tekemistä ja mitkä puolestaan estävät. Lisäksi tutkimuksessani arvioidaan, mitä seurauksia erilaisilla hyvillä voi olla. Tutkimusaineisto ja -menetelmät Tutkimukseni pohjautuu lähestymistavalle, jossa työ nähdään käytännöllisenä toimintana. Tutkimusaineistona on viiden tutkijan haastattelut, jotka on toteutettu Appreciative Inquiry – tutkimusmenetelmää mukaillen. Narratiivisen analyysin avulla haastattelujen pohjalta olen kirjoittanut kaksi tarinaa kahden erilaisen tutkijan päivästä, joiden kautta erilaiset tutkijan työn hyvät piirtyvät näkyviin. Tulokset Tutkijoiden työssä esiintyy erilaisia ja joskus ristiriitaisiakin hyveitä. Hyviä on mahdollista jaotella sisäisiin ja ulkoisiin hyviin. Koska hyvät ovat erilaisia, hyvien toteutumista edistää ja estää monenlaiset asiat. Keskeisin tulos on se, että hyvien tavoittelu on vaikeaa, ja tutkijoilla ei aina ollut mahdollisuutta tehdä työtään niin hyvin kuin he olisivat itse tahtoneet. Tämä aiheutti riittämättömyyden tunnetta ja heikensi hyvinvointia. Avainsanat Hyvä työ, työhyvinvointi, tutkijan työ, julkinen sektori, sektoritutkimuslaitos, AI, narratiivisuus Sisällysluettelo
Electronic publications are subject to copyright. The publications can be read freely and printed for personal use. Use for commercial purposes is forbidden.