Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot on Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Johtamisen laitos | Organisaatiot ja johtaminen | 2012
Tutkielman numero: 13085
"Semmoinen seikkailija" - Tutkimusretkellä tutkijan työssä
Tekijä: Sipinen, Elina
Otsikko: "Semmoinen seikkailija" - Tutkimusretkellä tutkijan työssä
Vuosi: 2012  Kieli: fin
Laitos: Johtamisen laitos
Aine: Organisaatiot ja johtaminen
Asiasanat: organisaatio; organization; johtaminen; management; työ; work; hyvinvointi; welfare; tiede; science; tutkimus; research; tutkijat; research workers
Sivumäärä: 75
Kokoteksti:
» hse_ethesis_13085.pdf pdf  koko: 2 MB (1257279)
Avainsanat: Hyvä työ, työhyvinvointi, tutkijan työ, julkinen sektori, sektoritutkimuslaitos, AI, narratiivisuus
Tiivistelmä:
Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Tiivistelmä Johtamisen pro gradu –tutkielma 9.11.2012 Elina Sipinen ”Semmoinen seikkailija” – Tutkimusretkellä tutkijan työssä Tutkimuksen tavoitteet Tutkimukseni tavoitteena on tarkastella, millaista on tutkijan hyvä työ, mitkä asiat auttavat hyvän työn tekemistä ja mitkä puolestaan estävät. Lisäksi tutkimuksessani arvioidaan, mitä seurauksia erilaisilla hyvillä voi olla. Tutkimusaineisto ja -menetelmät Tutkimukseni pohjautuu lähestymistavalle, jossa työ nähdään käytännöllisenä toimintana. Tutkimusaineistona on viiden tutkijan haastattelut, jotka on toteutettu Appreciative Inquiry – tutkimusmenetelmää mukaillen. Narratiivisen analyysin avulla haastattelujen pohjalta olen kirjoittanut kaksi tarinaa kahden erilaisen tutkijan päivästä, joiden kautta erilaiset tutkijan työn hyvät piirtyvät näkyviin. Tulokset Tutkijoiden työssä esiintyy erilaisia ja joskus ristiriitaisiakin hyveitä. Hyviä on mahdollista jaotella sisäisiin ja ulkoisiin hyviin. Koska hyvät ovat erilaisia, hyvien toteutumista edistää ja estää monenlaiset asiat. Keskeisin tulos on se, että hyvien tavoittelu on vaikeaa, ja tutkijoilla ei aina ollut mahdollisuutta tehdä työtään niin hyvin kuin he olisivat itse tahtoneet. Tämä aiheutti riittämättömyyden tunnetta ja heikensi hyvinvointia. Avainsanat Hyvä työ, työhyvinvointi, tutkijan työ, julkinen sektori, sektoritutkimuslaitos, AI, narratiivisuus Sisällysluettelo
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.