School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Management and International Business | Organization and Management | 2012
Thesis number: 13097
Suomalaiset metsä- ja metalliteollisuuden konsernit strategisesti ketterinä toimijoina - Strategiakertomukset maineen rakentajina
Author: Nikkanen, Susanna
Title: Suomalaiset metsä- ja metalliteollisuuden konsernit strategisesti ketterinä toimijoina - Strategiakertomukset maineen rakentajina
Year: 2012  Language: fin
Department: Department of Management and International Business
Academic subject: Organization and Management
Index terms: organisaatio; organization; johtaminen; management; teollisuus; industry; strategia; strategy; maine; reputation; media; media; uutiset; news reporting; metsäteollisuus; forest industry; metalliteollisuus; metal industry
Pages: 86
Full text:
» hse_ethesis_13097.pdf pdf  size:767 KB (784828)
Key terms: strategia; strateginen ketteryys; maine; maineenhallinta; globaali talous
Abstract:
Tiivistelmä Tutkielmassa tarkastellaan, miten suomalaiset metsäteollisuuden sekä kone- ja metallituoteteollisuuden konsernit rakentavat mainettaan strategisesti ketterinä toimijoina. Aineistona käytetään yritysten vuosikertomusten strategiakuvauksia. Aihetta lähestytään tutkimalla, miten toimintaympäristön muutos on vaikuttanut organisaatioiden strategioihin. Markkinoiden kiihtyvä vauhti on laittanut perinteiset strategiakeinot vaakalaudalle. Kilpailusta selviytymiseksi yrityksiltä vaaditaan strategista ketteryyttä, joka edellyttää kykyä ajatella ja toimia tuoreella tavalla. Liiketoimintakentän muuttuminen globaaliksi on tuonut mukanaan uusia haasteita. Globaali talous koostuu viidestä toisiinsa kytköksissä olevasta tekijästä, jotka ovat teknologisoituminen, finanssivetoistuminen, monikulttuuristuminen, medialisoituminen ja ekologisoituminen. Näistä erityisesti teknologisoituminen ja medialisoituminen vaikuttavat maineenhallintaan. Teknologisoitumisen ja medialisoitumisen myötä organisaatiot joutuvat tahtomattaan julkisuuteen, koska tieto leviää Internetin välityksellä nopeasti ympäri maailman. Erityisesti negatiiviset uutiset herättävät ihmisten mielenkiinnon. Mediasta on siten tullut tärkeä yritysten toimintaympäristöä määrittävä tekijä. Hyvä tai huono maine vaikuttaa sidosryhmien käyttäytymiseen, sillä ihmisten toiminta ei välttämättä perustu järkiperäiseen päätöksentekoon. Pelkkä hyvä tuote ei enää riitä, vaan organisaatioiden on pystyttävä strategisesti ketterään toimintaan ja samalla huolehtimaan maineenrakennuksestaan. Avainsanat Strategia, strateginen ketteryys, maine, maineenhallinta, globaali talous
Electronic publications are subject to copyright. The publications can be read freely and printed for personal use. Use for commercial purposes is forbidden.