Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot on Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos | Organisaatiot ja johtaminen | 2012
Tutkielman numero: 13097
Suomalaiset metsä- ja metalliteollisuuden konsernit strategisesti ketterinä toimijoina - Strategiakertomukset maineen rakentajina
Tekijä: Nikkanen, Susanna
Otsikko: Suomalaiset metsä- ja metalliteollisuuden konsernit strategisesti ketterinä toimijoina - Strategiakertomukset maineen rakentajina
Vuosi: 2012  Kieli: fin
Laitos: Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Aine: Organisaatiot ja johtaminen
Asiasanat: organisaatio; organization; johtaminen; management; teollisuus; industry; strategia; strategy; maine; reputation; media; media; uutiset; news reporting; metsäteollisuus; forest industry; metalliteollisuus; metal industry
Sivumäärä: 86
Kokoteksti:
» hse_ethesis_13097.pdf pdf  koko: 767 KB (784828)
Avainsanat: strategia; strateginen ketteryys; maine; maineenhallinta; globaali talous
Tiivistelmä:
Tiivistelmä Tutkielmassa tarkastellaan, miten suomalaiset metsäteollisuuden sekä kone- ja metallituoteteollisuuden konsernit rakentavat mainettaan strategisesti ketterinä toimijoina. Aineistona käytetään yritysten vuosikertomusten strategiakuvauksia. Aihetta lähestytään tutkimalla, miten toimintaympäristön muutos on vaikuttanut organisaatioiden strategioihin. Markkinoiden kiihtyvä vauhti on laittanut perinteiset strategiakeinot vaakalaudalle. Kilpailusta selviytymiseksi yrityksiltä vaaditaan strategista ketteryyttä, joka edellyttää kykyä ajatella ja toimia tuoreella tavalla. Liiketoimintakentän muuttuminen globaaliksi on tuonut mukanaan uusia haasteita. Globaali talous koostuu viidestä toisiinsa kytköksissä olevasta tekijästä, jotka ovat teknologisoituminen, finanssivetoistuminen, monikulttuuristuminen, medialisoituminen ja ekologisoituminen. Näistä erityisesti teknologisoituminen ja medialisoituminen vaikuttavat maineenhallintaan. Teknologisoitumisen ja medialisoitumisen myötä organisaatiot joutuvat tahtomattaan julkisuuteen, koska tieto leviää Internetin välityksellä nopeasti ympäri maailman. Erityisesti negatiiviset uutiset herättävät ihmisten mielenkiinnon. Mediasta on siten tullut tärkeä yritysten toimintaympäristöä määrittävä tekijä. Hyvä tai huono maine vaikuttaa sidosryhmien käyttäytymiseen, sillä ihmisten toiminta ei välttämättä perustu järkiperäiseen päätöksentekoon. Pelkkä hyvä tuote ei enää riitä, vaan organisaatioiden on pystyttävä strategisesti ketterään toimintaan ja samalla huolehtimaan maineenrakennuksestaan. Avainsanat Strategia, strateginen ketteryys, maine, maineenhallinta, globaali talous
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.