School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Communication | Finnish Business Communication | 2012
Thesis number: 13227
Eliittidiskurssin mediakehyksen tulkinta uutisten kommenttipalstoilla
Author: Hämäläinen, Tuomas
Title: Eliittidiskurssin mediakehyksen tulkinta uutisten kommenttipalstoilla
Year: 2012  Language: fin
Department: Department of Communication
Academic subject: Finnish Business Communication
Index terms: viestintä; communication; talouselämä; economic life; media; media; uutiset; news reporting; journalismi; journalism; keskustelu; discussion
Pages: 90
Full text:
» hse_ethesis_13227.pdf pdf  size:994 KB (1017561)
Key terms: media; keskustelupalstat; uutiset; tulkintakehys
Abstract:
Tavoitteet

Tutkielman tavoitteena on selvittää, miten internet-uutissivustolla journalistisen prosessin kautta luotu mediakehys näkyy vastaanottajakehyksen kautta. Aihetta tutkitaan analysoimalla saman aihepiirin uutisten keskustelupalstan tekstejä. Media- ja vastaanottajakehys ovat nk. tulkintakehyksiä eli asioita, jotka auttavat ihmisiä organisoimaan näkemäänsä ja kokemaansa strukturoidulla tavalla. Mediakehyksellä tavallisesti tarkoitetaan sitä, miten lehtijuttu käsittelee todellisuutta ja miten se tuodaan esille. Vastaanottajakehys puolestaan on lukijan mielensisäinen maailmankuva, joka on pohjana uutisjutun käsittelylle ja siten mielipiteille aiheesta.

Toisena tavoitteena on selventää nk. eliittidiskurssin ja kansalaisdiskurssin suhtautumista toisiinsa. Tähän liittyy se, miten kansa vastaanottaa eliitin teot, puheet ja vaikuttamisen keinot, eli miten lukija-keskustelijoiden kommenteista nähdään suhtautuminen eliitin toimintaan ja sanomisiin.

Tutkimusaineisto ja -menetelmät

Tutkimusaineistona on Helsingin Sanomien verkkosivulla hs.fi aikavälillä 14.2.2012-28.3.2012 julkaistut uutiset samaan aihepiiriin kuuluvista kahdesta aiheesta. Aiheina ovat kohu Finnairin toimitusjohtajan asuntokaupasta ja Finnairin johdolle maksetuista ylimääräisistä bonuksista. Tutkimusmenetelmänä on systeemis-funktionaalinen kieliteoria ja erityisesti sen ideationaalinen metafunktio.

Tulokset

Keskeisenä tuloksena on, että keskustelupalstojen kommentit liittyvät kyseisen uutisen kehykseen ja edellisten uutisten kehyksiin ja tietoon. Uutisen käsittelytapa vaikuttaa kommenttien tiedollisen ulottuvuuden lisäksi osaltaan niiden mielipiteeseen, ja uutisen kehystä ja mielipiteiden enemmistöä vastaan argumentoivat kommentit ovat vähemmistössä. Eliitin näkemykset koetaan usein vääriksi, poliittisen- ja talouseliitin lisäksi myös akateemisen eliitin kohdalla. Negatiivisen uutisoinnin kohteena olevan yrityksen edustajien ja asianomaisten näkemykset koetaan usein selittelyksi. Toisaalta keskustelupalsta koetaan heikoksi tavaksi vaikuttaa. Tutkimuksen havainnot tukevat aiempien mediatutkimusten havaintoja siitä, että uutisaiheen valinta ja uutisen käsittelytapa vaikuttavat hyvin paljon siihen, miten lukija käsittelee aihetta.
Electronic publications are subject to copyright. The publications can be read freely and printed for personal use. Use for commercial purposes is forbidden.