Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot on Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Viestinnän laitos | Talouselämän viestintä | 2012
Tutkielman numero: 13227
Eliittidiskurssin mediakehyksen tulkinta uutisten kommenttipalstoilla
Tekijä: Hämäläinen, Tuomas
Otsikko: Eliittidiskurssin mediakehyksen tulkinta uutisten kommenttipalstoilla
Vuosi: 2012  Kieli: fin
Laitos: Viestinnän laitos
Aine: Talouselämän viestintä
Asiasanat: viestintä; communication; talouselämä; economic life; media; media; uutiset; news reporting; journalismi; journalism; keskustelu; discussion
Sivumäärä: 90
Kokoteksti:
» hse_ethesis_13227.pdf pdf  koko: 994 KB (1017561)
Avainsanat: media; keskustelupalstat; uutiset; tulkintakehys
Tiivistelmä:
Tavoitteet

Tutkielman tavoitteena on selvittää, miten internet-uutissivustolla journalistisen prosessin kautta luotu mediakehys näkyy vastaanottajakehyksen kautta. Aihetta tutkitaan analysoimalla saman aihepiirin uutisten keskustelupalstan tekstejä. Media- ja vastaanottajakehys ovat nk. tulkintakehyksiä eli asioita, jotka auttavat ihmisiä organisoimaan näkemäänsä ja kokemaansa strukturoidulla tavalla. Mediakehyksellä tavallisesti tarkoitetaan sitä, miten lehtijuttu käsittelee todellisuutta ja miten se tuodaan esille. Vastaanottajakehys puolestaan on lukijan mielensisäinen maailmankuva, joka on pohjana uutisjutun käsittelylle ja siten mielipiteille aiheesta.

Toisena tavoitteena on selventää nk. eliittidiskurssin ja kansalaisdiskurssin suhtautumista toisiinsa. Tähän liittyy se, miten kansa vastaanottaa eliitin teot, puheet ja vaikuttamisen keinot, eli miten lukija-keskustelijoiden kommenteista nähdään suhtautuminen eliitin toimintaan ja sanomisiin.

Tutkimusaineisto ja -menetelmät

Tutkimusaineistona on Helsingin Sanomien verkkosivulla hs.fi aikavälillä 14.2.2012-28.3.2012 julkaistut uutiset samaan aihepiiriin kuuluvista kahdesta aiheesta. Aiheina ovat kohu Finnairin toimitusjohtajan asuntokaupasta ja Finnairin johdolle maksetuista ylimääräisistä bonuksista. Tutkimusmenetelmänä on systeemis-funktionaalinen kieliteoria ja erityisesti sen ideationaalinen metafunktio.

Tulokset

Keskeisenä tuloksena on, että keskustelupalstojen kommentit liittyvät kyseisen uutisen kehykseen ja edellisten uutisten kehyksiin ja tietoon. Uutisen käsittelytapa vaikuttaa kommenttien tiedollisen ulottuvuuden lisäksi osaltaan niiden mielipiteeseen, ja uutisen kehystä ja mielipiteiden enemmistöä vastaan argumentoivat kommentit ovat vähemmistössä. Eliitin näkemykset koetaan usein vääriksi, poliittisen- ja talouseliitin lisäksi myös akateemisen eliitin kohdalla. Negatiivisen uutisoinnin kohteena olevan yrityksen edustajien ja asianomaisten näkemykset koetaan usein selittelyksi. Toisaalta keskustelupalsta koetaan heikoksi tavaksi vaikuttaa. Tutkimuksen havainnot tukevat aiempien mediatutkimusten havaintoja siitä, että uutisaiheen valinta ja uutisen käsittelytapa vaikuttavat hyvin paljon siihen, miten lukija käsittelee aihetta.
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.