School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting | Accounting | 2013
Thesis number: 13247
Tilintarkastusvirheen vaikutus tilintarkastajan ansiokehitykseen
Author: Juslén, Mick
Title: Tilintarkastusvirheen vaikutus tilintarkastajan ansiokehitykseen
Year: 2013  Language: fin
Department: Department of Accounting
Academic subject: Accounting
Index terms: laskentatoimi; accounting; tilintarkastus; auditing; työ; work; ammatit; professions; maine; reputation; virhe; error; urakehitys; career development; ansiokehitys; wage development
Pages: 83
Key terms: Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunta (Finnish Chamber of Commerce’s Auditing Board); tilintarkastus (audit); tilintarkastusvirhe (audit failure); tilintarkastuksen laatu (audit quality); tilintarkastajan maine (auditor reputation)
Abstract:
TUTKIMUKSEN TAVOITE Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten tilintarkastajien tekemistä virheistä seuranneet Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan (TILA) antamat sanktiot, huomautus, varoitus ja hyväksymisen peruminen, vaikuttavat tilintarkastajien ansiokehitykseen. Aiheesta ei ole aiemmin tehty tutkimusta, joten tutkimus tulee antamaan uutta tietoa sanktioiden taloudellisesta merkityksestä tilintarkastajan uraan.

TUTKIMUSMENETELMÄ JA AINEISTO Tutkimuksen aineistona on Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnalta saadut tiedot tilintarkastuslautakunnan antamista varoituksista ja huomautuksista sekä Valtion tilintarkastuslautakunnan vahvistamista hyväksymisen perumisista, jotka ovat kohdistuneet tilintarkastajaan. Aineisto käsittää vuodet 2000 - 2012. Näiden tietojen pohjalta on kerätty Verohallinnolta tiedot kyseisten henkilöiden verotettavista tuloista. Tutkimushypoteesin testaamiseen käytetään kvantitatiivisia tutkimusmenetelmiä, joissa tilastollisten monimuuttujamenetelmien avulla tarkastellaan sanktioiden vaikutuksia tilintarkastajien ansiokehitykseen sanktion saamisen jälkeen.

TULOKSET Tutkimuksessa havaittiin, että sanktion, huomautus, varoitus ja hyväksymisen peruminen, saaneiden tilintarkastajien ansiotulot ovat lähtökohtaisesti huomattavasti alhaisemmalla tasolla kuin sanktion välttäneiden tilintarkastajien ansiotulot. Sanktion saamisen ei kuitenkaan havaittu laskevan tilintarkastajan ansiotuloja sanktion saamisen jälkeen. Näin ollen Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan antamilla sanktioilla ei olisi vaikutusta tilintarkastajan ansiokehitykseen.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.