Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot on Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen laitos | Laskentatoimi | 2013
Tutkielman numero: 13247
Tilintarkastusvirheen vaikutus tilintarkastajan ansiokehitykseen
Tekijä: Juslén, Mick
Otsikko: Tilintarkastusvirheen vaikutus tilintarkastajan ansiokehitykseen
Vuosi: 2013  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen laitos
Aine: Laskentatoimi
Asiasanat: laskentatoimi; accounting; tilintarkastus; auditing; työ; work; ammatit; professions; maine; reputation; virhe; error; urakehitys; career development; ansiokehitys; wage development
Sivumäärä: 83
Avainsanat: Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunta (Finnish Chamber of Commerce’s Auditing Board); tilintarkastus (audit); tilintarkastusvirhe (audit failure); tilintarkastuksen laatu (audit quality); tilintarkastajan maine (auditor reputation)
Tiivistelmä:
TUTKIMUKSEN TAVOITE Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten tilintarkastajien tekemistä virheistä seuranneet Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan (TILA) antamat sanktiot, huomautus, varoitus ja hyväksymisen peruminen, vaikuttavat tilintarkastajien ansiokehitykseen. Aiheesta ei ole aiemmin tehty tutkimusta, joten tutkimus tulee antamaan uutta tietoa sanktioiden taloudellisesta merkityksestä tilintarkastajan uraan.

TUTKIMUSMENETELMÄ JA AINEISTO Tutkimuksen aineistona on Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnalta saadut tiedot tilintarkastuslautakunnan antamista varoituksista ja huomautuksista sekä Valtion tilintarkastuslautakunnan vahvistamista hyväksymisen perumisista, jotka ovat kohdistuneet tilintarkastajaan. Aineisto käsittää vuodet 2000 - 2012. Näiden tietojen pohjalta on kerätty Verohallinnolta tiedot kyseisten henkilöiden verotettavista tuloista. Tutkimushypoteesin testaamiseen käytetään kvantitatiivisia tutkimusmenetelmiä, joissa tilastollisten monimuuttujamenetelmien avulla tarkastellaan sanktioiden vaikutuksia tilintarkastajien ansiokehitykseen sanktion saamisen jälkeen.

TULOKSET Tutkimuksessa havaittiin, että sanktion, huomautus, varoitus ja hyväksymisen peruminen, saaneiden tilintarkastajien ansiotulot ovat lähtökohtaisesti huomattavasti alhaisemmalla tasolla kuin sanktion välttäneiden tilintarkastajien ansiotulot. Sanktion saamisen ei kuitenkaan havaittu laskevan tilintarkastajan ansiotuloja sanktion saamisen jälkeen. Näin ollen Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan antamilla sanktioilla ei olisi vaikutusta tilintarkastajan ansiokehitykseen.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.