School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting | Business Law | 2013
Thesis number: 13257
Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus työhönotossa
Author: Hämäläinen, Tiia
Title: Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus työhönotossa
Year: 2013  Language: fin
Department: Department of Accounting
Academic subject: Business Law
Index terms: yritysjuridiikka; business law; työ; work; rekrytointi; recruiting; työnhaku; job applications; tasa-arvo; equality; perusoikeudet; civil rights; henkilöstöhallinto; personnel management
Pages: 72
Key terms: tasa-arvo; yhdenvertaisuus; syrjintä; työhönotto
Abstract:
Tämän tutkielman tavoitteena on käsitellä työhönottoon liittyvää syrjintää pääasiassa tasa- arvolain ja yhdenvertaisuuslain kannalta. Syrjintään liittyvän lainsäädännön kokonaisvaltaisen ymmärtämisen vuoksi, teoksessa esitellään myös muuta kansallista lainsäädäntöä samoin kuin Euroopan unionin direktiivejä. Myös oikeustapauksien selostuksella on merkittävä rooli tässä tutkielmassa.

Osana tutkielmaa selvennetään myös syrjintään liittyviä keskeisiä käsitteitä, joita ovat muun muassa syrjinnän eri muodot välittömästä ja välillisestä syrjinnästä moniperusteiseen syrjintään. Myös syrjintäolettama, vastatoimien kielto ja ansiovertailu tulevat käsitteinä tutuiksi. Lisäksi käsitellään oikeuskirjallisuudessa esiteltyjä hyväksyttäviä syitä vähemmän ansioituneen henkilön palkkaamiseen sekä erityistapauksena valotetaan positiivisen erityiskohtelun käsitettä ja tavoitteita. Keskeisistä käsitteistä viimeisinä esitellään tasa-arvosuunnitelma ja yhdenvertaisuussuunnitelma työnantajan velvollisuutena ja syrjinnän kitkemisen apuvälineenä.

Tutkielman tarkoituksena on myös havainnollistaa yleisiä työhönottosyrjinnän tilanteita ja näistä lähemmin tarkastellaan työpaikkailmoituksia ja työhaastattelua mahdollisina syrjintätilanteina. Myös vammaisen työnhakijan palkkaamiseen liittyvät velvollisuudet ovat käsittelyn kohteena.

Koska lain rikkomisesta seuraa rangaistus, käsitellään tässäkin työssä myös syrjintäkiellon rikkomisesta aiheutuvia seuraamuksia. Myös viranomaiset, joiden puoleen työnhakija voi kääntyä epäillessään tulleensa syrjityksi, esitellään, samoin kuin heidän toimenkuvansa ja toimivaltansa.

Lopuksi vielä pohditaan kuinka työnantajan tulisi rekrytointiprosessi suorittaa, jotta työhönottoa ei voisi pitää minkään lain perusteella syrjivänä ja mahdollisilta jälkisyytöksiltä vältyttäisiin.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.