Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot on Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen laitos | Yritysjuridiikka | 2013
Tutkielman numero: 13257
Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus työhönotossa
Tekijä: Hämäläinen, Tiia
Otsikko: Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus työhönotossa
Vuosi: 2013  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen laitos
Aine: Yritysjuridiikka
Asiasanat: yritysjuridiikka; business law; työ; work; rekrytointi; recruiting; työnhaku; job applications; tasa-arvo; equality; perusoikeudet; civil rights; henkilöstöhallinto; personnel management
Sivumäärä: 72
Avainsanat: tasa-arvo; yhdenvertaisuus; syrjintä; työhönotto
Tiivistelmä:
Tämän tutkielman tavoitteena on käsitellä työhönottoon liittyvää syrjintää pääasiassa tasa- arvolain ja yhdenvertaisuuslain kannalta. Syrjintään liittyvän lainsäädännön kokonaisvaltaisen ymmärtämisen vuoksi, teoksessa esitellään myös muuta kansallista lainsäädäntöä samoin kuin Euroopan unionin direktiivejä. Myös oikeustapauksien selostuksella on merkittävä rooli tässä tutkielmassa.

Osana tutkielmaa selvennetään myös syrjintään liittyviä keskeisiä käsitteitä, joita ovat muun muassa syrjinnän eri muodot välittömästä ja välillisestä syrjinnästä moniperusteiseen syrjintään. Myös syrjintäolettama, vastatoimien kielto ja ansiovertailu tulevat käsitteinä tutuiksi. Lisäksi käsitellään oikeuskirjallisuudessa esiteltyjä hyväksyttäviä syitä vähemmän ansioituneen henkilön palkkaamiseen sekä erityistapauksena valotetaan positiivisen erityiskohtelun käsitettä ja tavoitteita. Keskeisistä käsitteistä viimeisinä esitellään tasa-arvosuunnitelma ja yhdenvertaisuussuunnitelma työnantajan velvollisuutena ja syrjinnän kitkemisen apuvälineenä.

Tutkielman tarkoituksena on myös havainnollistaa yleisiä työhönottosyrjinnän tilanteita ja näistä lähemmin tarkastellaan työpaikkailmoituksia ja työhaastattelua mahdollisina syrjintätilanteina. Myös vammaisen työnhakijan palkkaamiseen liittyvät velvollisuudet ovat käsittelyn kohteena.

Koska lain rikkomisesta seuraa rangaistus, käsitellään tässäkin työssä myös syrjintäkiellon rikkomisesta aiheutuvia seuraamuksia. Myös viranomaiset, joiden puoleen työnhakija voi kääntyä epäillessään tulleensa syrjityksi, esitellään, samoin kuin heidän toimenkuvansa ja toimivaltansa.

Lopuksi vielä pohditaan kuinka työnantajan tulisi rekrytointiprosessi suorittaa, jotta työhönottoa ei voisi pitää minkään lain perusteella syrjivänä ja mahdollisilta jälkisyytöksiltä vältyttäisiin.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.