School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Management and International Business | Organization and Management | 2013
Thesis number: 13314
Houkuttelevimpien työnantajien työnantajabrändäys: sisällönanalyysi työnantajakuvatutkimuksissa menestyneiden työnantajien urasivuista
Author: Ylönen, Emilia
Title: Houkuttelevimpien työnantajien työnantajabrändäys: sisällönanalyysi työnantajakuvatutkimuksissa menestyneiden työnantajien urasivuista
Year: 2013  Language: fin
Department: Department of Management and International Business
Academic subject: Organization and Management
Index terms: työnantajat; employers; brandit; brands; internet; internet
Pages: 64
Key terms: työnantajabrändäys, työnantajabrändi, verkkosivut, urasivut, sisällönanalyysi
Abstract:
TUTKIMUKSEN TAVOITTEET:

Tämän pro gradu-tutkielman tavoitteena on lisätä ymmärrystä työnantajakuvatutkimuksissa menestyneiden "houkuttelevimpien" työnantajien työnantajabrändistä. Tavoitteena on antaa näyte urasivujen keskeisimmistä sisällöistä ja teemoista, lisäten siten ymmärrystä työnantajabrändäyksen nykytilasta.

TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN:

Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena analysoimalla 30 työnantajakuvatutkimuksissa menestyneiden työnantajien verkkosivujen uraosioiden sisältämiä tekstejä sisällönanalyysin ja teemoittelun avulla.

TUTKIMUKSEN TULOKSET:

Urasivujen väliltä löytyy selkeästi enemmän yhteneväisyyksiä kuin eroavuuksia. Työnantajien välillä ei ole suuria eroja tutkimuksessa tunnistettujen urasivujen kahdeksan keskeisimmän teemaan sisällössä. Tutkimuksen perusteella näyttäisi siltä, että työnantajabrändit eivät hienoisia eroja lukuun ottamatta erottaudu toisistaan, vaikka menestyksekkään työnantajabrändin yhdeksi olennaiseksi ominaisuudeksi on yleisesti tunnistettu sen erottautumiskyky.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.