Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot on Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos | Organisaatiot ja johtaminen | 2013
Tutkielman numero: 13314
Houkuttelevimpien työnantajien työnantajabrändäys: sisällönanalyysi työnantajakuvatutkimuksissa menestyneiden työnantajien urasivuista
Tekijä: Ylönen, Emilia
Otsikko: Houkuttelevimpien työnantajien työnantajabrändäys: sisällönanalyysi työnantajakuvatutkimuksissa menestyneiden työnantajien urasivuista
Vuosi: 2013  Kieli: fin
Laitos: Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Aine: Organisaatiot ja johtaminen
Asiasanat: työnantajat; employers; brandit; brands; internet; internet
Sivumäärä: 64
Avainsanat: työnantajabrändäys, työnantajabrändi, verkkosivut, urasivut, sisällönanalyysi
Tiivistelmä:
TUTKIMUKSEN TAVOITTEET:

Tämän pro gradu-tutkielman tavoitteena on lisätä ymmärrystä työnantajakuvatutkimuksissa menestyneiden "houkuttelevimpien" työnantajien työnantajabrändistä. Tavoitteena on antaa näyte urasivujen keskeisimmistä sisällöistä ja teemoista, lisäten siten ymmärrystä työnantajabrändäyksen nykytilasta.

TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN:

Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena analysoimalla 30 työnantajakuvatutkimuksissa menestyneiden työnantajien verkkosivujen uraosioiden sisältämiä tekstejä sisällönanalyysin ja teemoittelun avulla.

TUTKIMUKSEN TULOKSET:

Urasivujen väliltä löytyy selkeästi enemmän yhteneväisyyksiä kuin eroavuuksia. Työnantajien välillä ei ole suuria eroja tutkimuksessa tunnistettujen urasivujen kahdeksan keskeisimmän teemaan sisällössä. Tutkimuksen perusteella näyttäisi siltä, että työnantajabrändit eivät hienoisia eroja lukuun ottamatta erottaudu toisistaan, vaikka menestyksekkään työnantajabrändin yhdeksi olennaiseksi ominaisuudeksi on yleisesti tunnistettu sen erottautumiskyky.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.