School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting | Accounting | 2013
Thesis number: 13349
Miten liitetietoraportointi on muuttunut IFRS -raportoinnin käyttöön oton jälkeen: Empiiriset tulokset vuosilta 2006 ja 2011
Author: Miettinen, Esa
Title: Miten liitetietoraportointi on muuttunut IFRS -raportoinnin käyttöön oton jälkeen: Empiiriset tulokset vuosilta 2006 ja 2011
Year: 2013  Language: fin
Department: Department of Accounting
Academic subject: Accounting
Index terms: laskentatoimi; accounting; raportit; reports; standardit; standards; pörssiyhtiöt; exchange-listed companies; Suomi; Finland
Pages: 54
Key terms: liitetiedot; IFRS -standardit; suomalaiset pörssiyhtiöt
Abstract:
Vuonna 2006 Rahoitustarkastus teki selvityksen, joka listasi useita puutteita ja paran-nusehdotuksia pörssiyhtiöiden IFRS -raportoinnissa. Muut tahot kuin RATA ja FIVA eivät ole tutkineen sitä, miten liitetietojen raportointi on kehittynyt vuoden 2005 jälkeen. Tutkielma rajataan suomalaisiin pörssiyrityksiin, joita ovat Helsingin pörssissä noteera-tut julkiset osakeyhtiöt, joiden kotipaikka on Suomi. Lisäksi olen keskittynyt vain OMX Helsinki -indeksin euroa konsernivaluuttana käyttäviin yhtiöihin, joiden liikevaihto on vähintään yhden miljoonan euron suuruinen vuonna 2006 ja 2011. Tutkielman tulokset osoittavat, että muutos on ollut positiivista, eli liitetietojen määrä on lisääntynyt vuodesta 2006 vuoteen 2011. Tämä muutos on ollut tilastollisesti merkitsevää. Liitetietojen lisääntyminen ei olennaisesti johdu yrityskoon kasvamisesta.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.