Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot on Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen laitos | Laskentatoimi | 2013
Tutkielman numero: 13349
Miten liitetietoraportointi on muuttunut IFRS -raportoinnin käyttöön oton jälkeen: Empiiriset tulokset vuosilta 2006 ja 2011
Tekijä: Miettinen, Esa
Otsikko: Miten liitetietoraportointi on muuttunut IFRS -raportoinnin käyttöön oton jälkeen: Empiiriset tulokset vuosilta 2006 ja 2011
Vuosi: 2013  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen laitos
Aine: Laskentatoimi
Asiasanat: laskentatoimi; accounting; raportit; reports; standardit; standards; pörssiyhtiöt; exchange-listed companies; Suomi; Finland
Sivumäärä: 54
Avainsanat: liitetiedot; IFRS -standardit; suomalaiset pörssiyhtiöt
Tiivistelmä:
Vuonna 2006 Rahoitustarkastus teki selvityksen, joka listasi useita puutteita ja paran-nusehdotuksia pörssiyhtiöiden IFRS -raportoinnissa. Muut tahot kuin RATA ja FIVA eivät ole tutkineen sitä, miten liitetietojen raportointi on kehittynyt vuoden 2005 jälkeen. Tutkielma rajataan suomalaisiin pörssiyrityksiin, joita ovat Helsingin pörssissä noteera-tut julkiset osakeyhtiöt, joiden kotipaikka on Suomi. Lisäksi olen keskittynyt vain OMX Helsinki -indeksin euroa konsernivaluuttana käyttäviin yhtiöihin, joiden liikevaihto on vähintään yhden miljoonan euron suuruinen vuonna 2006 ja 2011. Tutkielman tulokset osoittavat, että muutos on ollut positiivista, eli liitetietojen määrä on lisääntynyt vuodesta 2006 vuoteen 2011. Tämä muutos on ollut tilastollisesti merkitsevää. Liitetietojen lisääntyminen ei olennaisesti johdu yrityskoon kasvamisesta.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.