School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting | Accounting | 2013
Thesis number: 13459
ATK-avusteisten tarkastusmenetelmien käyttö ja IT:n vaikutukset tilintarkastajan näkökulmasta
Author: Kautonen, Jose
Title: ATK-avusteisten tarkastusmenetelmien käyttö ja IT:n vaikutukset tilintarkastajan näkökulmasta
Year: 2013  Language: fin
Department: Department of Accounting
Academic subject: Accounting
Index terms: laskentatoimi; accounting; tilintarkastus; auditing; ohjausjärjestelmät; control systems
Pages: 85
Key terms: tilintarkastus; IT-tarkastus; ATK
Abstract:
Tutkielman tavoitteena on selvittää, minkä verran erimittaisen tilintarkastuskokemuksen omaavat KHT-tilintarkastajat käyttävät ATK-avusteisia tarkastusmenetelmiä työssään, sekä minkälainen rooli IT-tarkastuksella on tilintarkastuksessa.

Tutkimus suoritetaan puolistrukturoitua haastattelumenetelmää käyttäen. Haastateltavien joukko koostuu neljästä KHT-tilintarkastajasta sekä yhdestä IT-tarkastuksesta tilintarkastukseen siirtyneestä CISA-auktorisoidusta tarkastajasta. Haastateltavista kaksi on BIG4 -yhteisöstä ja kolme pienemmistä tilintarkastusyhteisöistä.

Tutkielman tulokset mukailevat pääosin aikaisempaa tutkimusta. Laajinta ATK-avusteisten menetelmien käyttö oli BIG4 -yhteisössä Excelin ollessa yleisin analyysityökalu. Tietoteknisiä ohjelmia hyödynnettiin asiakkaan hyväksymisestä aina arkistointiin asti. Pienemmissä yhteisöissä data-analysointia ei suoritettu lainkaan omissa järjestelmissä, ja tietotekniikan hyödyntäminen rajoittui dokumentoinnin ja tunnuslukuanalyysien luomiseen. BIG4 -yhteisössä valtaosa tarkastusmateriaalista säilytettiin sähköisenä, kun taas pienemmissä yhteisöissä arkistointi hoidettiin pääosin paperilla. IT-tarkastuksen rooli suurten yhtiöiden tarkastuksessa koettiin tärkeäksi osaksi, vaikkakin IT- ja tilintarkastajien yhteistyössä on vielä kehitettävää. Yleisesti tietotekniikan kehittymisen todettiin helpottaneen kommunikointia ja raporttien luomista, mutta toisaalta huonosti laaditut sähköiset materiaalit tuovat tarkastukselle myös uusia riskejä.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.