Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot on Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen laitos | Laskentatoimi | 2013
Tutkielman numero: 13459
ATK-avusteisten tarkastusmenetelmien käyttö ja IT:n vaikutukset tilintarkastajan näkökulmasta
Tekijä: Kautonen, Jose
Otsikko: ATK-avusteisten tarkastusmenetelmien käyttö ja IT:n vaikutukset tilintarkastajan näkökulmasta
Vuosi: 2013  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen laitos
Aine: Laskentatoimi
Asiasanat: laskentatoimi; accounting; tilintarkastus; auditing; ohjausjärjestelmät; control systems
Sivumäärä: 85
Avainsanat: tilintarkastus; IT-tarkastus; ATK
Tiivistelmä:
Tutkielman tavoitteena on selvittää, minkä verran erimittaisen tilintarkastuskokemuksen omaavat KHT-tilintarkastajat käyttävät ATK-avusteisia tarkastusmenetelmiä työssään, sekä minkälainen rooli IT-tarkastuksella on tilintarkastuksessa.

Tutkimus suoritetaan puolistrukturoitua haastattelumenetelmää käyttäen. Haastateltavien joukko koostuu neljästä KHT-tilintarkastajasta sekä yhdestä IT-tarkastuksesta tilintarkastukseen siirtyneestä CISA-auktorisoidusta tarkastajasta. Haastateltavista kaksi on BIG4 -yhteisöstä ja kolme pienemmistä tilintarkastusyhteisöistä.

Tutkielman tulokset mukailevat pääosin aikaisempaa tutkimusta. Laajinta ATK-avusteisten menetelmien käyttö oli BIG4 -yhteisössä Excelin ollessa yleisin analyysityökalu. Tietoteknisiä ohjelmia hyödynnettiin asiakkaan hyväksymisestä aina arkistointiin asti. Pienemmissä yhteisöissä data-analysointia ei suoritettu lainkaan omissa järjestelmissä, ja tietotekniikan hyödyntäminen rajoittui dokumentoinnin ja tunnuslukuanalyysien luomiseen. BIG4 -yhteisössä valtaosa tarkastusmateriaalista säilytettiin sähköisenä, kun taas pienemmissä yhteisöissä arkistointi hoidettiin pääosin paperilla. IT-tarkastuksen rooli suurten yhtiöiden tarkastuksessa koettiin tärkeäksi osaksi, vaikkakin IT- ja tilintarkastajien yhteistyössä on vielä kehitettävää. Yleisesti tietotekniikan kehittymisen todettiin helpottaneen kommunikointia ja raporttien luomista, mutta toisaalta huonosti laaditut sähköiset materiaalit tuovat tarkastukselle myös uusia riskejä.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.