School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Marketing | Marketing | 2014
Thesis number: 13517
Sähköisen liiketoimintamallin komponentit ja kehityssuunnat -Tapaustutkimuksia Suomen verkkoruokakaupoista
Author: Kangas, Jarkko
Title: Sähköisen liiketoimintamallin komponentit ja kehityssuunnat -Tapaustutkimuksia Suomen verkkoruokakaupoista
Year: 2014  Language: fin
Department: Department of Marketing
Academic subject: Marketing
Index terms: markkinointi; marketing; e-business; e-business; verkkokauppa; electronic commerce; internet; internet; ruoka; food; päivittäistavarat; consumer goods; liiketalous; business economics; mallit; models
Pages: 89
Full text:
» hse_ethesis_13517.pdf pdf  size:2 MB (1617518)
Key terms: päivittäistavarakauppa; verkkokauppa; liiketoimintamalli; verkkoruokakauppa
Abstract:
TUTKIELMAN TAVOITTEET:

Tämä tutkielma tunnistaa ensisijaisesti sähköisen liiketoimintamallin komponentit ja sen, mitkä komponenteista korostuvat erityisesti verkkoruokakaupoissa. Tämä tutkielma lisää siis ymmärrystä siitä, että minkälainen liiketoimintamalli soveltuisi parhaiten Suomen sähköiseen päivittäistavarakauppaan. Tutkielma tunnistaa myös verkkoruokakaupan nykyiset kehityssuunnat ja haasteet.

LÄHDEAINEISTO:

Tutkimus suoritetaan puolistrukturoitua haastattelumenetelmää käyttäen. Haastateltavien joukko koostuu kuuden eri yrityksen edustajista. Mukana tutkielmassa on kolme pientä verkkoruokakauppa yritystä, sekä kaksi ketjuliiketoimintaa harjoittavaa yritystä. Kuudes yritys toimii läheisessä yhteistyössä toisen ketjuliiketoiminta yrityksen kanssa.

TULOKSET:

Tutkielman tulosten mukaan verkkoruokakaupassa korostui viisi eri komponenttia, jotka ovat korostuneet myös aiemmassa tutkimuksessa liittyen sähköisiin liiketoimintamalleihin. Lisäksi tutkimuksen avulla saatiin selville neljä eri kehityssuuntaa, jotka liitetään nykyiseen verkkoruokakauppaan. Tutkielma tunnisti myös verkkoruokakaupan keskeiset haasteet.
Electronic publications are subject to copyright. The publications can be read freely and printed for personal use. Use for commercial purposes is forbidden.