Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot on Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Markkinoinnin laitos | Markkinointi | 2014
Tutkielman numero: 13517
Sähköisen liiketoimintamallin komponentit ja kehityssuunnat -Tapaustutkimuksia Suomen verkkoruokakaupoista
Tekijä: Kangas, Jarkko
Otsikko: Sähköisen liiketoimintamallin komponentit ja kehityssuunnat -Tapaustutkimuksia Suomen verkkoruokakaupoista
Vuosi: 2014  Kieli: fin
Laitos: Markkinoinnin laitos
Aine: Markkinointi
Asiasanat: markkinointi; marketing; e-business; e-business; verkkokauppa; electronic commerce; internet; internet; ruoka; food; päivittäistavarat; consumer goods; liiketalous; business economics; mallit; models
Sivumäärä: 89
Kokoteksti:
» hse_ethesis_13517.pdf pdf  koko: 2 MB (1617518)
Avainsanat: päivittäistavarakauppa; verkkokauppa; liiketoimintamalli; verkkoruokakauppa
Tiivistelmä:
TUTKIELMAN TAVOITTEET:

Tämä tutkielma tunnistaa ensisijaisesti sähköisen liiketoimintamallin komponentit ja sen, mitkä komponenteista korostuvat erityisesti verkkoruokakaupoissa. Tämä tutkielma lisää siis ymmärrystä siitä, että minkälainen liiketoimintamalli soveltuisi parhaiten Suomen sähköiseen päivittäistavarakauppaan. Tutkielma tunnistaa myös verkkoruokakaupan nykyiset kehityssuunnat ja haasteet.

LÄHDEAINEISTO:

Tutkimus suoritetaan puolistrukturoitua haastattelumenetelmää käyttäen. Haastateltavien joukko koostuu kuuden eri yrityksen edustajista. Mukana tutkielmassa on kolme pientä verkkoruokakauppa yritystä, sekä kaksi ketjuliiketoimintaa harjoittavaa yritystä. Kuudes yritys toimii läheisessä yhteistyössä toisen ketjuliiketoiminta yrityksen kanssa.

TULOKSET:

Tutkielman tulosten mukaan verkkoruokakaupassa korostui viisi eri komponenttia, jotka ovat korostuneet myös aiemmassa tutkimuksessa liittyen sähköisiin liiketoimintamalleihin. Lisäksi tutkimuksen avulla saatiin selville neljä eri kehityssuuntaa, jotka liitetään nykyiseen verkkoruokakauppaan. Tutkielma tunnisti myös verkkoruokakaupan keskeiset haasteet.
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.