School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Communication | International Business Communication | 2014
Thesis number: 13537
Employer branding in international recruitment communication. Case Opteam
Author: Kainulainen, Maija
Title: Employer branding in international recruitment communication. Case Opteam
Year: 2014  Language: eng
Department: Department of Communication
Academic subject: International Business Communication
Index terms: kansainväliset yhtiöt; international companies; kansainvälinen; international; palvelut; service; henkilöstö; personnel; työvoima; labour supply; rekrytointi; recruiting; brandit; brands; imago; image
Pages: 115
Full text:
» hse_ethesis_13537.pdf pdf  size:3 MB (2801056)
Key terms: työnantajabrändi; työnantajakuva; kansainvälinen rekrytointi; rekrytointiyritys; henkilöstöpalveluyritys
Abstract:
Työnantajabrändi kansainvälisen rekrytointiviestinnässä - Case: Opteam

Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, mitkä ovat kansainvälisesti rekrytoivan henkilöstöpalveluyrityksen työnantajabrändin erityispiirteet rekrytointiviestinnässä. Tutkimus keskittyi siihen, miten case-yritys brändää itseään rekrytointiprosessin aikana ja miten kansainväliset työnhakijat näkevät case-yrityksen työnantajana ja rekrytoijana. Tutkimuksen kohteena oli suomalainen henkilöstöpalvelualan yritys Opteam ja tutkimus keskittyi kansainväliseen rekrytointiin Filippiineillä.

Tutkimusmenetelmät ja teoreettinen viitekehys Tutkimuksessa käytettiin sekä kvalitatiivisia että kvantitatiivisia tutkimusmenetelmiä. Kvalitatiivisen tutkimuksen aineisto kerättiin suorittamalla neljä teemahaastattelua case-yrityksen edustajien keskuudessa. Kvantitatiivisen tutkimuksen aineisto kerättiin sähköisen kyselyllä, jossa kysyttiin case-yrityksen Filippiineiltä rekrytoimien työntekijöiden näkemyksiä hyvästä työnantajasta yleisesti ja case-yrityksestä työnantajana ja rekrytoijana.

Tutkimuksen tulokset ja johtopäätökset Haastatteluaineistosta nousivat esiin neljä case-yrityksen työnantajabrändiin ja rekrytointiviestintään vaikuttavaa erityispiirrettä: kohdemaan tärkeys, paikallinen kumppani ja lainsäädäntö, työmarkkinat ja hakijamäärät sekä kaksoisrooli työnantajana ja rekrytoijana. Tutkimustulokset osoittivat, että kohdemaa on vahvassa roolissa työnantajabrändäyksessä ja rekrytointiviestintä on tasapainoilua äärimmäisen realistisen viestinnän ja kohdemaan myymisen välillä. Opteamin työnantajabrändivisio on olla luotettava, turvallinen ja eettinen rekrytoija ja työnantaja. Tutkimustulosten mukaan työnhakijat arvostivat case-yrityksessä eniten konkreettisia ja suoraan työhön liittyviä ominaisuuksia, kuten edut ja panostus työntekijöiden hyvinvointiin. Tutkimustulosten mukaan työnantajabrändivisio ja työnantajakuva korreloivat yleisellä tasolla. Tutkimustulosten pohjalta koottiin suositukset Opteamin työnantajabrändäyksen kehittämiseksi rekrytointiviestinnässä. Näihin suosituksiin kuuluivat työnantajabrändin ydinviestin terävöittäminen, sisäisen markkinoinnin lisääminen paikalliselle kumppanille ja positiivisten vertaissuositusten mahdollisuuden lisääminen.

Avainsanat: työnantajabrändi, työnantajakuva, kansainvälinen rekrytointi, rekrytointiyritys, henkilöstöpalveluyritys
Electronic publications are subject to copyright. The publications can be read freely and printed for personal use. Use for commercial purposes is forbidden.