Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot on Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Viestinnän laitos | International Business Communication | 2014
Tutkielman numero: 13537
Employer branding in international recruitment communication. Case Opteam
Tekijä: Kainulainen, Maija
Otsikko: Employer branding in international recruitment communication. Case Opteam
Vuosi: 2014  Kieli: eng
Laitos: Viestinnän laitos
Aine: International Business Communication
Asiasanat: kansainväliset yhtiöt; international companies; kansainvälinen; international; palvelut; service; henkilöstö; personnel; työvoima; labour supply; rekrytointi; recruiting; brandit; brands; imago; image
Sivumäärä: 115
Kokoteksti:
» hse_ethesis_13537.pdf pdf  koko: 3 MB (2801056)
Avainsanat: työnantajabrändi; työnantajakuva; kansainvälinen rekrytointi; rekrytointiyritys; henkilöstöpalveluyritys
Tiivistelmä:
Työnantajabrändi kansainvälisen rekrytointiviestinnässä - Case: Opteam

Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, mitkä ovat kansainvälisesti rekrytoivan henkilöstöpalveluyrityksen työnantajabrändin erityispiirteet rekrytointiviestinnässä. Tutkimus keskittyi siihen, miten case-yritys brändää itseään rekrytointiprosessin aikana ja miten kansainväliset työnhakijat näkevät case-yrityksen työnantajana ja rekrytoijana. Tutkimuksen kohteena oli suomalainen henkilöstöpalvelualan yritys Opteam ja tutkimus keskittyi kansainväliseen rekrytointiin Filippiineillä.

Tutkimusmenetelmät ja teoreettinen viitekehys Tutkimuksessa käytettiin sekä kvalitatiivisia että kvantitatiivisia tutkimusmenetelmiä. Kvalitatiivisen tutkimuksen aineisto kerättiin suorittamalla neljä teemahaastattelua case-yrityksen edustajien keskuudessa. Kvantitatiivisen tutkimuksen aineisto kerättiin sähköisen kyselyllä, jossa kysyttiin case-yrityksen Filippiineiltä rekrytoimien työntekijöiden näkemyksiä hyvästä työnantajasta yleisesti ja case-yrityksestä työnantajana ja rekrytoijana.

Tutkimuksen tulokset ja johtopäätökset Haastatteluaineistosta nousivat esiin neljä case-yrityksen työnantajabrändiin ja rekrytointiviestintään vaikuttavaa erityispiirrettä: kohdemaan tärkeys, paikallinen kumppani ja lainsäädäntö, työmarkkinat ja hakijamäärät sekä kaksoisrooli työnantajana ja rekrytoijana. Tutkimustulokset osoittivat, että kohdemaa on vahvassa roolissa työnantajabrändäyksessä ja rekrytointiviestintä on tasapainoilua äärimmäisen realistisen viestinnän ja kohdemaan myymisen välillä. Opteamin työnantajabrändivisio on olla luotettava, turvallinen ja eettinen rekrytoija ja työnantaja. Tutkimustulosten mukaan työnhakijat arvostivat case-yrityksessä eniten konkreettisia ja suoraan työhön liittyviä ominaisuuksia, kuten edut ja panostus työntekijöiden hyvinvointiin. Tutkimustulosten mukaan työnantajabrändivisio ja työnantajakuva korreloivat yleisellä tasolla. Tutkimustulosten pohjalta koottiin suositukset Opteamin työnantajabrändäyksen kehittämiseksi rekrytointiviestinnässä. Näihin suosituksiin kuuluivat työnantajabrändin ydinviestin terävöittäminen, sisäisen markkinoinnin lisääminen paikalliselle kumppanille ja positiivisten vertaissuositusten mahdollisuuden lisääminen.

Avainsanat: työnantajabrändi, työnantajakuva, kansainvälinen rekrytointi, rekrytointiyritys, henkilöstöpalveluyritys
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.