School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Communication | International Business Communication | 2014
Thesis number: 13578
BORAT, BAIKONUR AND BESBARMAK - A Finnish point of view of business negotiations in Kazakhstan
Author: Nieminen, Mikko
Title: BORAT, BAIKONUR AND BESBARMAK - A Finnish point of view of business negotiations in Kazakhstan
Year: 2014  Language: eng
Department: Department of Communication
Academic subject: International Business Communication
Index terms: kansainväliset yhtiöt; international companies; yritysviestintä; business communication; neuvottelut; negotiation; päätöksenteko; decision making; kulttuuri; culture; yrityskulttuuri; corporate culture; Kazakstan; Kazakhstan
Pages: 85
Key terms: communication; viestintä; international business communication; kansainvälinen yritysviestintä; culture; kulttuuri; Kazakhstan; Kazakstan; negotiations; neuvottelut
Abstract:
Tutkimuksen tavoitteet:

Tämän tutkielman pääasiallisena tavoitteena oli analysoida kazakstanilaista neuvottelukulttuuria suomalaisesta näkökulmasta. Tämän lisäksi tavoitteena oli analysoida, mitkä olisivat suomalaisille liikemiehille tarpeellisia ominaisuuksia menestyäkseen kazakstanilaisessa yrityskulttuurissa.Tutkielmassa kartoitettiin erilaisia asioita, joita liikemiesten pitäisi ottaa huomioon neuvotteluissa kazakstanilaisten liikemiesten kanssa.

Tutkimusmenetelmät ja teoreettinen viitekehys:

Tutkielman perustana oli kolme erilaista aineistoa: neljä yksittäistä semistrukturoitua haastattelua Kazakstanissa ja kazakstanilaisten kanssa työskentelevien liikemiesten ja diplomaatin kanssa, yksi fokusryhmähaastattelu Kazakstanissa asuvien liikemiesten kanssa ja kuukauden tarkkailujakso Kazakstanissa heinä-elokuussa 2013. Lähdeaineistoa analysoitiin kvalitatiivisen sisältöanalyysin avulla ja teoreettinen viitekehys muodostui Hofsteden ja Hallin teorioiden värittämäksi viestinnän kuvaukseksi.

Tutkimuksen tulokset ja johtopäätökset:

Tutkimuksen mukaan suomalaisen ja kazakstanilaisen kulttuurin välillä oli monia yhtymäkohtia. Toisaalta kulttuureissa oli myös eroavaisuuksia ja näistä suurimpina suomalaise haastateltavat mainitsivat kazakstanilaisessa kulttuurissa vaikuttavan maskuliinisuuden, pitkän aikavälin orientoitumisen ja suhteiden merkityksen tärkeyden. Kazakstanilaisessa yrityskulttuurissa korruptiolla on myös roolinsa ja suomalaisten liikemiesten pitää varautua tähän. Johtopäätöksenä suomalaisten liikemiesten pitäisi omata hyvät kielelliset valmiudet (erityisesti venäjä), verkostoitumistaidot ja heidän liiketaustansa pitäisi olla joko IVY-maista tai kehittyvistä valtioista.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.