Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot on Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Viestinnän laitos | International Business Communication | 2014
Tutkielman numero: 13578
BORAT, BAIKONUR AND BESBARMAK - A Finnish point of view of business negotiations in Kazakhstan
Tekijä: Nieminen, Mikko
Otsikko: BORAT, BAIKONUR AND BESBARMAK - A Finnish point of view of business negotiations in Kazakhstan
Vuosi: 2014  Kieli: eng
Laitos: Viestinnän laitos
Aine: International Business Communication
Asiasanat: kansainväliset yhtiöt; international companies; yritysviestintä; business communication; neuvottelut; negotiation; päätöksenteko; decision making; kulttuuri; culture; yrityskulttuuri; corporate culture; Kazakstan; Kazakhstan
Sivumäärä: 85
Avainsanat: communication; viestintä; international business communication; kansainvälinen yritysviestintä; culture; kulttuuri; Kazakhstan; Kazakstan; negotiations; neuvottelut
Tiivistelmä:
Tutkimuksen tavoitteet:

Tämän tutkielman pääasiallisena tavoitteena oli analysoida kazakstanilaista neuvottelukulttuuria suomalaisesta näkökulmasta. Tämän lisäksi tavoitteena oli analysoida, mitkä olisivat suomalaisille liikemiehille tarpeellisia ominaisuuksia menestyäkseen kazakstanilaisessa yrityskulttuurissa.Tutkielmassa kartoitettiin erilaisia asioita, joita liikemiesten pitäisi ottaa huomioon neuvotteluissa kazakstanilaisten liikemiesten kanssa.

Tutkimusmenetelmät ja teoreettinen viitekehys:

Tutkielman perustana oli kolme erilaista aineistoa: neljä yksittäistä semistrukturoitua haastattelua Kazakstanissa ja kazakstanilaisten kanssa työskentelevien liikemiesten ja diplomaatin kanssa, yksi fokusryhmähaastattelu Kazakstanissa asuvien liikemiesten kanssa ja kuukauden tarkkailujakso Kazakstanissa heinä-elokuussa 2013. Lähdeaineistoa analysoitiin kvalitatiivisen sisältöanalyysin avulla ja teoreettinen viitekehys muodostui Hofsteden ja Hallin teorioiden värittämäksi viestinnän kuvaukseksi.

Tutkimuksen tulokset ja johtopäätökset:

Tutkimuksen mukaan suomalaisen ja kazakstanilaisen kulttuurin välillä oli monia yhtymäkohtia. Toisaalta kulttuureissa oli myös eroavaisuuksia ja näistä suurimpina suomalaise haastateltavat mainitsivat kazakstanilaisessa kulttuurissa vaikuttavan maskuliinisuuden, pitkän aikavälin orientoitumisen ja suhteiden merkityksen tärkeyden. Kazakstanilaisessa yrityskulttuurissa korruptiolla on myös roolinsa ja suomalaisten liikemiesten pitää varautua tähän. Johtopäätöksenä suomalaisten liikemiesten pitäisi omata hyvät kielelliset valmiudet (erityisesti venäjä), verkostoitumistaidot ja heidän liiketaustansa pitäisi olla joko IVY-maista tai kehittyvistä valtioista.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.