School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting | Business Law | 2014
Thesis number: 13625
Päästövähennystavoitteiden optimaalinen sektorikohtainen kohdentaminen sekä valmisteilla olevan ilmastolain vaikutukset tehokkaaseen allokointiratkaisuun
Author: Sajaniemi, Anna-Mari
Title: Päästövähennystavoitteiden optimaalinen sektorikohtainen kohdentaminen sekä valmisteilla olevan ilmastolain vaikutukset tehokkaaseen allokointiratkaisuun
Year: 2014  Language: fin
Department: Department of Accounting
Academic subject: Business Law
Index terms: yritysjuridiikka; business law; päästöt; air pollution; ilmansuojelu; air pollution prevention; ympäristöpolitiikka; environmental policy; kustannukset; costs
Pages: 71
Full text:
» hse_ethesis_13625.pdf pdf  size:514 KB (525557)
Key terms: päästövähennystavoite; marginal abatement cost (MAC); rajakustannus; ilmastolaki
Abstract:
Tutkielman tavoitteet:

Tämän tutkielman tarkoituksena on tutkia päästövähennysvelvoitteiden taloudellisesti tehokasta allokaatioratkaisua eri sektoreitten välillä. Taloustieteen teorian mukaisesti päästöjä kuuluisi vähentää siellä missä se on halvinta. Tällä hetkellä kuitenkin suhteessa sektoreitten päästöjen vähentämisen rajakustannuksiin, ei-päästökauppa-sektorille asetettu päästövähennystavoite on huomattavasti korkeampi kuin päästökauppa-sektorin. Työn tarkoituksena on tutkia voiko jollain toisenlaisella vähennystavoite ratkaisulla saada aikaan kokonaishyödyn kannalta toimivampi lopputulos. Lisäksi tutkin valmisteilla olevan ilmastolain mahdollisia vaikutuksia tehokkaan kohdentamisratkaisun löytämiseen sekä lainsäädäntöprosessin yleistä onnistuneisuutta.

Tutkielman menetelmät:

Tutkielma tehtiin kirjallisuuskatsauksen muodossa. Kirjallisuuskatsaukselle ominaiseen tyyliin työssä on pyritty keräämään yleissivistävää tutkimustietoa joka palvelisi ilmastopolitiikkaan liittyvää päätöksentekoa sekä yksityisellä että julkisella sektorilla.

Tutkielman tulokset:

Tutkielman löydös oli se, että päästökauppasektorin päästökiintiössä on kiristämispaineita. Ei-päästökauppa-sektorin kokemat hyvinvointitappiot ovat merkittävästi suuremmat kuin päästökauppasektorin kokema hyöty. Loogisin ratkaisu ongelmaan olisi päästöoikeuksien määrän karsiminen, mikä nostaisi oikeuksien hintaa ja ohjaisi yrityksiä investoimaan puhtaampaan teknologiaan. Päästökauppajärjestelmää saataisiin tehostettua asettamalla päästöoikeuksien hinnalle katto- ja lattiahinnat rajoittamaan hinnan vaihteluita. Toteutuessaan nykysuunnitelmien mukaisesti ilmastolaki ulottuisi ohjaamaan vain viranomaistoimintaa ja hallintoa eikä näin ollen vaikuttaisi päästörajoitteiden allokointiratkaisuun.
Electronic publications are subject to copyright. The publications can be read freely and printed for personal use. Use for commercial purposes is forbidden.