School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Management and International Business | International Business | 2014
Thesis number: 13632
A Networking Perspective on Intermediary Organizations and Matchmaking - Case: Vantaa Innovation Institute
Author: Mattila, Antti
Title: A Networking Perspective on Intermediary Organizations and Matchmaking - Case: Vantaa Innovation Institute
Year: 2014  Language: eng
Department: Department of Management and International Business
Academic subject: International Business
Index terms: kansainväliset yhtiöt; international companies; verkostot; networks; kansainvälistyminen; internationalization; organisaatio; organization; pk-yritykset; smes; Suomi; Finland; Kiina; China
Pages: 91
Key terms: yritysverkostot; kansainvälistyminen; välittäjäorganisaatio; pienet ja keskisuuret yritykset; matchmaking; Suomi; Kiina
Abstract:
Tutkimuksen tavoitteet:

Tutkimuksen päätavoitteena oli selvittää kuinka välittäjäorganisaatiot voivat tukea yrityksiä verkostoitumaan ja löytämään partnereita ulkomailta kansainvälistymisen yhteydessä. Tutkimus keskittyi selvittämään Vantaan Innovaationinstituutin järjestämän matchmaking-tilaisuuden toimivuutta suomalaisten ja kiinalaisten yritysten saattamisessa yhteen.

Tutkimusmenetelmät ja teoreettinen viitekehys:

Tutkimus hyödynsi case-tutkimusmenetelmää, jossa Vantaan Innovaatioinstituutti oli case-organisaation roolissa. Tietoa kerättiin pääosin haastattelujen ja havainnoinnin kautta. Case-organisaation lisäksi tutkimusta varten haastateltiin myös kuuden eri suomalaisen yrityksen edustajia, jotta saataisiin mahdollisimman kattava käsitys matchmakingin hyödyllisyydestä. Aikaisempaan tutkimuskirjallisuuteen perehtymällä koottiin teoreettinen viitekehys, joka kuvaa välittäjäorganisaation ohjaaman verkostoitumisen prosessia.

Tutkimuksen tulokset ja johtopäätökset:

Matchmakingin tuloksia oli hankala arvioida tämän tutkimuksen aikajänteellä, sillä verkostoituminen on pitkän aikavälin toimintaa. Monet suomalaisista yrityksistä toivoivat lisää tiedonvälitystä välittäjäorganisaation toimesta ennen sitä kuin he pääsisivät tapaamaan kiinalaisten yritysten edustajia. Tutkimuksen tulokset kuitenkin osoittavat, että välittäjäorganisaatiot voivat luoda oikoteitä yhdistäessään toimijoita, jotka eivät muuten olisi yhteyksissä. Onnistunut matchmaking voi tehostaa tämän verkostoitumisen toimivuutta.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.