Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot on Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos | Kansainvälinen liiketoiminta | 2014
Tutkielman numero: 13632
A Networking Perspective on Intermediary Organizations and Matchmaking - Case: Vantaa Innovation Institute
Tekijä: Mattila, Antti
Otsikko: A Networking Perspective on Intermediary Organizations and Matchmaking - Case: Vantaa Innovation Institute
Vuosi: 2014  Kieli: eng
Laitos: Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Aine: Kansainvälinen liiketoiminta
Asiasanat: kansainväliset yhtiöt; international companies; verkostot; networks; kansainvälistyminen; internationalization; organisaatio; organization; pk-yritykset; smes; Suomi; Finland; Kiina; China
Sivumäärä: 91
Avainsanat: yritysverkostot; kansainvälistyminen; välittäjäorganisaatio; pienet ja keskisuuret yritykset; matchmaking; Suomi; Kiina
Tiivistelmä:
Tutkimuksen tavoitteet:

Tutkimuksen päätavoitteena oli selvittää kuinka välittäjäorganisaatiot voivat tukea yrityksiä verkostoitumaan ja löytämään partnereita ulkomailta kansainvälistymisen yhteydessä. Tutkimus keskittyi selvittämään Vantaan Innovaationinstituutin järjestämän matchmaking-tilaisuuden toimivuutta suomalaisten ja kiinalaisten yritysten saattamisessa yhteen.

Tutkimusmenetelmät ja teoreettinen viitekehys:

Tutkimus hyödynsi case-tutkimusmenetelmää, jossa Vantaan Innovaatioinstituutti oli case-organisaation roolissa. Tietoa kerättiin pääosin haastattelujen ja havainnoinnin kautta. Case-organisaation lisäksi tutkimusta varten haastateltiin myös kuuden eri suomalaisen yrityksen edustajia, jotta saataisiin mahdollisimman kattava käsitys matchmakingin hyödyllisyydestä. Aikaisempaan tutkimuskirjallisuuteen perehtymällä koottiin teoreettinen viitekehys, joka kuvaa välittäjäorganisaation ohjaaman verkostoitumisen prosessia.

Tutkimuksen tulokset ja johtopäätökset:

Matchmakingin tuloksia oli hankala arvioida tämän tutkimuksen aikajänteellä, sillä verkostoituminen on pitkän aikavälin toimintaa. Monet suomalaisista yrityksistä toivoivat lisää tiedonvälitystä välittäjäorganisaation toimesta ennen sitä kuin he pääsisivät tapaamaan kiinalaisten yritysten edustajia. Tutkimuksen tulokset kuitenkin osoittavat, että välittäjäorganisaatiot voivat luoda oikoteitä yhdistäessään toimijoita, jotka eivät muuten olisi yhteyksissä. Onnistunut matchmaking voi tehostaa tämän verkostoitumisen toimivuutta.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.