School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Economics | Economics | 2014
Thesis number: 13690
Onko talouskasvu ohi? Gordonin kasvuennusteen hidastavien tekijöiden teoreettinen ja empiirinen tarkastelu
Author: Tanskanen, Simo
Title: Onko talouskasvu ohi? Gordonin kasvuennusteen hidastavien tekijöiden teoreettinen ja empiirinen tarkastelu
Year: 2014  Language: fin
Department: Department of Economics
Academic subject: Economics
Index terms: kansantaloustiede; economics; kansantalous; national economy; taloudellinen kasvu; economic growth; ennusteet; forecasts; teknologia; technology; globalisaatio; globalization
Pages: 95
Full text:
» hse_ethesis_13690.pdf pdf  size:2 MB (1375970)
Key terms: pitkän aikavälin talouskasvu,; kasvulaskenta,; teknologinen kehitys,; inhimillinen pääoma,; globalisaatio,; eriarvoisuus,; yleishyödyllinen teknologia
Abstract:
Tämä tutkielma tarkastelee Robert J. Gordonin pitkän aikavälin kasvuennusteen hidastavien tekijöiden teoreettista ja empiiristä taustaa. Gordonin (2012) mukaan nämä tekijät voivat saada Yhdysvaltojen talouskasvun lähes pysähtymään. Lisäksi Gordon on esittänyt, että digiteknologian innovaatiot eivät jatkossa riitä pitämään kasvua pitkän aikavälin vauhdissa. Tämä tutkielma selvittää kirjallisuuskatsauksen avulla näiden tekijöiden teoreettista taustaa sekä sitä, miten suuria kasvuun vaikuttavia arvoja ne ovat saaneet empiirisessä työssä.

Gordon (2012, 2013) ennustaa kasvun hidastuvan Yhdysvalloissa kuuden tekijän seurauksesta: suurten ikäluokkien eläkkeelle jäämisen, taloudellisen eriarvoisuuden kasvun, velkataakan lyhentämisen, ympäristörajoitteiden, globalisaation, sekä koulutuksen inflaation ja laadun heikkenemisen yhteisvaikutuksesta.

Tutkimustavoitteeni on selvittää näiden tekijöiden vaikutusta kasvulle teoreettiselta ja empiiriseltä kannalta ja vastata kysymykseen: onko näiden kuuden tekijän yhteisvaikutus niin voimakas, että se kääntää talouskasvun pitkän aikavälin kasvu-uraltaan kituvan kasvun uralle? Tämän lisäksi tarkastelen digiteknologian kasvuvaikutusta.

Tarkastelen tutkielmassa viimeaikaisen kasvun hidastumisen syitä kasvulaskennan avulla sekä esittelen pitkän aikavälin kasvuteoriaa kasvun rajojen näkökulmasta.

Tutkielman johtopäätös on, että Gordonin esittämät hidastavat tekijät ovat todellisia haasteita Yhdysvalloille, sekä jossain määrin yleistettävissä muihin kehittyneisiin kansantalouksiin. Ne saattavat lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä hidastaa kasvua, mutta niiden vaikutuksia on vaikea ennustaa. Eri tekijöiden ekonometriset tutkimustulokset antavat osittain tukea Gordonin ennustamille arvoille. Poikkeuksena globalisaatio ja velkojen lyhentäminen, joiden vaikutusta on vaikea arvioida, tai tutkielman mallit eivät pysty niitä selittämään. Teknologisen kehityksen hidastumiseen ei ole näyttöä. Kasvu on jatkossa mahdollista uusien yleiskäyttöisten teknologioiden, globaaleiden markkinoiden laajenemisen ja inhimillisen pääoman kasvun takia.
Electronic publications are subject to copyright. The publications can be read freely and printed for personal use. Use for commercial purposes is forbidden.