School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Management and International Business | Organization and Management | 2014
Thesis number: 13698
Teatteriohjaajana Suomessa: Miksi ohjaaja ohjaa?
Author: Lehtonen, Henrietta
Title: Teatteriohjaajana Suomessa: Miksi ohjaaja ohjaa?
Year: 2014  Language: fin
Department: Department of Management and International Business
Academic subject: Organization and Management
Index terms: johtaminen; management; organisaatio; organization; teatteri; theatre; kulttuurijohtaminen; arts management; työ; work; psykologia; psychology; hyvinvointi; well-being
Pages: 46
Full text:
» hse_ethesis_13698.pdf pdf  size:931 KB (952783)
Key terms: teatteriohjaaminen; teatteriohjaaja; työn tutkimus; sisäinen hyvä
Abstract:
Tämä tutkimus käsittelee teatteriohjaajan työtä Suomessa. Tutkimus lähtee liikkeelle havainnosta, että teatteriohjaajan työ vaikuttaa stressaavalta, ja siinä on odottamattomia sattumuksia, vastoinkäymisiäkin. Tämä herättää kysymyksen, mitä ohjaaja sitten työstään saa. Tutkimus pyrkii vastaamaan kysymyksiin siitä, mitä teatteriohjaaminen on, ja miksi ohjaaja ohjaa. Työn motiivien kuvailuun käytetään termejä kuten sisäinen hyvä ja ulkoinen hyvä, sosiaalinen käytäntö ja käytänne. Tutkimuksessa tunnistetaan neljä ohjaajantyön sisäistä hyvää: 1) vapaus, 2) yhteen kuuluminen 3) kontakti ja jakaminen, 4) muutos. Tutkimuksen aineisto koostuu kuuden suomalaisen teatteriohjaajan syvähaastattelusta, jotka tehtiin vuosina 2013 ja 2014. Tutkimuksen mukaan eri ohjaajia ajavat eri sisäiset hyvät, ja työn tekeminen ja ammatinharjoittaminen vaativat jatkuvia valintoja sen mukaan, miten ohjaaja näitä hyviä arvottaa.

This is a research paper on theatre directing in Finland. It starts with the notion that theatre directing seems stressful and there can be all sorts of unexpected events and obstacles while working as a director. What is it then that the director gets from his/her work? This paper pursues finding answers to questions about what theatre directing is and why a director directs. Key terms in this paper in describing directors' motives are internal good and external good, social practice and work practice. The paper recognizes four internal goods in theatre directing: 1) freedom, 2) belonging, 3) contact and sharing, 4) change. The empirical data for this research was collected in six in-depth interviews with six theatre directors conducted in 2013 and 2014. According to this research theatre directors are motivated by different internal goods and practicing the profession requires constant choices depending on how the director values these different internal goods.
Electronic publications are subject to copyright. The publications can be read freely and printed for personal use. Use for commercial purposes is forbidden.