Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot on Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos | Organisaatiot ja johtaminen | 2014
Tutkielman numero: 13698
Teatteriohjaajana Suomessa: Miksi ohjaaja ohjaa?
Tekijä: Lehtonen, Henrietta
Otsikko: Teatteriohjaajana Suomessa: Miksi ohjaaja ohjaa?
Vuosi: 2014  Kieli: fin
Laitos: Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Aine: Organisaatiot ja johtaminen
Asiasanat: johtaminen; management; organisaatio; organization; teatteri; theatre; kulttuurijohtaminen; arts management; työ; work; psykologia; psychology; hyvinvointi; well-being
Sivumäärä: 46
Kokoteksti:
» hse_ethesis_13698.pdf pdf  koko: 931 KB (952783)
Avainsanat: teatteriohjaaminen; teatteriohjaaja; työn tutkimus; sisäinen hyvä
Tiivistelmä:
Tämä tutkimus käsittelee teatteriohjaajan työtä Suomessa. Tutkimus lähtee liikkeelle havainnosta, että teatteriohjaajan työ vaikuttaa stressaavalta, ja siinä on odottamattomia sattumuksia, vastoinkäymisiäkin. Tämä herättää kysymyksen, mitä ohjaaja sitten työstään saa. Tutkimus pyrkii vastaamaan kysymyksiin siitä, mitä teatteriohjaaminen on, ja miksi ohjaaja ohjaa. Työn motiivien kuvailuun käytetään termejä kuten sisäinen hyvä ja ulkoinen hyvä, sosiaalinen käytäntö ja käytänne. Tutkimuksessa tunnistetaan neljä ohjaajantyön sisäistä hyvää: 1) vapaus, 2) yhteen kuuluminen 3) kontakti ja jakaminen, 4) muutos. Tutkimuksen aineisto koostuu kuuden suomalaisen teatteriohjaajan syvähaastattelusta, jotka tehtiin vuosina 2013 ja 2014. Tutkimuksen mukaan eri ohjaajia ajavat eri sisäiset hyvät, ja työn tekeminen ja ammatinharjoittaminen vaativat jatkuvia valintoja sen mukaan, miten ohjaaja näitä hyviä arvottaa.

This is a research paper on theatre directing in Finland. It starts with the notion that theatre directing seems stressful and there can be all sorts of unexpected events and obstacles while working as a director. What is it then that the director gets from his/her work? This paper pursues finding answers to questions about what theatre directing is and why a director directs. Key terms in this paper in describing directors' motives are internal good and external good, social practice and work practice. The paper recognizes four internal goods in theatre directing: 1) freedom, 2) belonging, 3) contact and sharing, 4) change. The empirical data for this research was collected in six in-depth interviews with six theatre directors conducted in 2013 and 2014. According to this research theatre directors are motivated by different internal goods and practicing the profession requires constant choices depending on how the director values these different internal goods.
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.